Hvad koster det?

Naturligt nok interesserer det rigtigt mange, hvad det koster at skifte til fjernvarme. Vi har her nogle rigtigt gode og attraktive kampagnetilbud, se mere nedenfor.

Fjernvarmen rulles ud til de områder, som er omfattet af Udvidelsesplanen, som vist på kortplanen og hvor der kan opnås den nødvendige minimumstilslutning.

Efterhånden som arbejdet i de enkelte områder skrider frem, modtager alle boligejere tilbud om at blive tilsluttet. Det er tidsplanens starttidspunkt for det enkelte område, som bestemmer hvornår kampagnetilbuddene starter og slutter. For alle områder gælder kampagnetilbuddene i 12 måneder, fra gravearbejdet starter i det enkelte område.

 

Se hvor længe kampagnepriserne er gældende Klik her>>


Kampagnetilbud for enfamilieshuse 

Da det er fordelagtigt for udvidelsesplanens, og dermed for kundernes økonomi, at så mange som muligt tilslutter sig hurtigst muligt, får alle boligejere to kampagnetilbud, som gælder det første år efter, at gravearbejdet er påbegyndt i den enkelte boligejers område.

Vores bedste kampagnetilbud er vores Komplet-abonnement. Her kan du skifte til fjernvarme uden at skulle have en krone op af lommen (uden udbetaling), og betaler i stedet for et abonnement.

Komplet-abonnement
Færdig og klar til brug fjernvarmeinstallation indeholdende:

 • Etablering af stikledning
 • Husindføringsskab
 • Fjernelse af nuværende fyr
 • Etablering af fjernvarmeinstallation med fjernvarmeunit
 • Afkobling fra gasnettet (normalpris kr. 7.017,-) eller fjernelse af eventuel overjordisk olietank
 • Gratis service og vedligeholdelse af fjernvarmeunitten (arbejdsløn, reservedele og kørsel er gratis).
 • Gratis udskiftning af fjernvarmeunitten når denne er udtjent

     Eventuelt nødvendigt el-, maler-, tømrer- og murearbejde er ikke inkluderet i prisen.

Komplet-abonnementet koster 220,00 kr. pr. måned. (stiger til 242,00 kr./mdr. fra 1. jan. 2023)

OBS Såfremt Aftale om fjernvarmelevering først indgås efter 31. marts 2023 vil der ud over abonnementet også skulle betales et kontant engangsbeløb som for 2023 udgør kr. 20.000,-. Aftaler om Fjernvarmelevering indgået før 1. april 2023 bliver ikke opkrævet det kontante engangsbeløb på kr. 20.000.

Der er herudover et kontant engangstillæg ved valg af indirekte fjernvarmeunit som udgør kr. 2.000


Kontant kampagnepris

Færdig og klar til brug fjernvarmeinstallation indeholdende:

 • Etablering af stikledning
 • Husindføringsskab
 • Fjernelse af nuværende fyr
 • Etablering af fjernvarmeinstallation med fjernvarmeunit
 • Afkobling fra gasnettet (normalpris kr. 7.017,-) eller fjernelse af eventuel overjordisk olietank

     Eventuelt nødvendigt el-, maler-, tømrer- og murearbejde er ikke inkluderet i prisen.

     Du står her selv stå for service og vedligeholdelse af din fjernvarmeinstallation.

Kontant kampagnepris*                                     kr. 35.000,00

OBS

 • Har vi gravet forbi dit hus og du herefter ønsker fjernvarme koster det et genopgravningsgebyr på kr. 10.000
 • Kampagnepriserne er for enfamilieshuse, dvs. ejendomme hvor hver bolig har sit eget fyr.

  Flerfamilieshuse kan ikke benytte sig af ovenstående kampagnepriser og bedes i stedet kontakte Haderslev Fjernvarme for nærmere oplysninger/tilbud.

 • Der er et kontant engangstillæg ved valg af indirekte fjernvarmeunit som udgør kr. 2.000

* Den kontante kampagnepris stiger pr. 1. april 2023 til kr. 55.000,00, såfremt Aftale om fjernvarmelevering først er indgået efter 30. marts 2023. Aftaler om fjernvarmelevering indgået før 1. april 2023 bliver ikke berørt af denne prisstigning.