Hvad koster det?

Naturligt nok interesserer det rigtigt mange, hvad det koster at skifte til fjernvarme. Vi har her nogle rigtigt gode og attraktive kampagnetilbud, se mere nedenfor.

 

Fjernvarmen rulles ud til de områder, som er omfattet af Udvidelsesplanen, som vist på kortplanen og hvor der kan opnås den nødvendige minimumstilslutning.
(Tidsplanen for hvornår de enkelte områder påbegyndes forventes først endeligt på plads sidst i 2020)

Efterhånden som arbejdet i de enkelte områder skrider frem, modtager alle boligejere tilbud om at blive tilsluttet. Det er tidsplanens starttidspunkt for det enkelte område, som bestemmer hvornår kampagnetilbuddene starter og slutter. For alle områder gælder kampagnetilbuddene i 12 måneder, fra gravearbejdet starter i det enkelte område.

 

Se tidslinje for tilslutningsprisen her


Kampagnetilbud

Da det er fordelagtigt for udvidelsesplanens, og dermed for kundernes, økonomi at så mange som muligt tilslutter sig hurtigst muligt, får alle boligejere to kampagnetilbud, som gælder det første år efter, at gravearbejdet er påbegyndt i den enkelte boligejers område.

Vores bedste kampagnetilbud er vores Komplet-abonnement. Her kan du skifte til fjernvarme uden at skulle have en krone op af lommen (uden udbetaling), og betaler i stedet for et abonnement.

Komplet-abonnement
Færdig og klar til brug fjernvarmeinstallation indeholdende:

 • Etablering af stikledning
 • Husindføringsskab
 • Fjernelse af nuværende fyr
 • Etablering af fjernvarmeinstallation med fjernvarmeunit
 • Afkobling fra gasnettet (normalpris kr. 7.017,-) eller fjernelse af eventuel overjordisk olietank
 • Gratis service og vedligeholdelse af fjernvarmeunitten (arbejdsløn, reservedele og kørsel er gratis).

     Eventuelt nødvendigt el-, maler-, tømrer- og murearbejde er ikke inkluderet i prisen.

Komplet-abonnementet koster 220,00 kr. pr. måned.

 

Kontant kampagnepris
Færdig og klar til brug fjernvarmeinstallation indeholdende:

 • Etablering af stikledning
 • Husindføringsskab
 • Fjernelse af nuværende fyr
 • Etablering af fjernvarmeinstallation med fjernvarmeunit
 • Afkobling fra gasnettet (normalpris kr. 7.017,-) eller fjernelse af eventuel overjordisk olietank

     Eventuelt nødvendigt el-, maler-, tømrer- og murearbejde er ikke inkluderet i prisen.

     Du står her selv stå for service og vedligeholdelse af din fjernvarmeinstallation.

Normale kontante pris*                                     kr. 70.000,00

Kampagnerabat**                                              kr. 35.000,00

Kontant kampagnepris                                      kr. 35.000,00


*Gældende for et enfamilieshus på 150 m2 og 20 meter stikledning.

** Ved tilslutning indenfor det første år hvor gravearbejdet er startet i boligens område.

Betaler du kontant kan du i 2021 opnå håndværkerfradrag, læs mere her 

Prisgaranti

Disse kampagnetilbud garanteres du også, hvis gravearbejdet endnu ikke er startet i dit område og indtil et år efter at gravearbejdet er startet i dit område.
Men hvis gravearbejdet ER afsluttet foran dit hus, skal du betale et genopgravnings- gebyr på 10.000 kr.
Kampagnetilbuddene til den enkelte boligejer, bortfalder et år efter at gravearbejdet er påbegyndt, i den pågældende boligejers område.