Aconto-rater / Regnskabsår

Antallet af aconto-rater reduceres til 6 aconto-rater pr. år, som fordeler sig således:

  • 1. rate forfalder 1. februar sammen med årsopgørelsen, hvor evt. overskud modregnes
  • 2. rate forfalder 1. april
  • 3. rate forfalder 1. juni
  • 4. rate forfalder 1. august
  • 5. rate forfalder 1. oktober
  • 6. rate forfalder 1. december

Budgettet for den enkelte kundes varmeforbrug og dertil knyttede aconto-rater fastlægges hvert år i løbet af januar måned og kan ses via E-Forsyning senest omkring d. 20. januar.

//