Målervejledning

Varmemåleren kan foruden energi- og vandmængde også giver andre informationer som anført i nedenstående skema. Der findes flere typer målere, og derfor kan rækkefølgen afvige fra det anførte, ligesom nogle felter ikke findes på alle målere.

Det er dog ens for alle målere, at man skal trykke på knappen på displayet for at skifte mellem oplysningerne. Knappen kan være en rund gul, en blå trekant (pil) eller en lille blå/sort tap.

000,000 MWh Varmeforbruget i Megawatt-timer (MWh), skal indsættes på aflæsningskortet.
00000,00 m3 Gennemstrømmet fjernvarme-vandmængde i kubikmeter (m3), skal indsættes på aflæsningskortet.
0000000 h Antal timer måleren har været i drift.
00,000  m3/h Aktuelt forbrug af fjernvarmevand i kubikmeter pr. time (m3/h).
00 V 00 R  oC Første tal er indgangstemperaturen og det andet udgangstemperaturen (oC).
000 V oC Indgangstemperaturen (oC).
000 R oC Udgangstemperaturen (oC).
000 ^ oC Aktuel afkøling dvs. forskellen mellem ind- og udgangstemperaturen (oC).
8,8,8,8,8,8 MWh Kontrol af displayets visning.
000,0 kW Aktuelt forbrug af varmeeffekt i kilowatt (kW).
B 0000 d Driftsdage, antal dage måleren har været i drift.

 

Det er varmeforbruget i megawatt-timer, du betaler for. Øvrige oplysninger er kun til orientering, men det er yderst vigtigt, at du også holder øje med returtemperaturen, se evt. eForsyning i "Selvbetjening"   

Bemærk at alle fjernvarmemålere har indbygget selvaflæsningsmodul, hvorfor målerne aflæses automatisk ca. 1-2 gange dagligt.

Fejlvisning: Måleren kan også selv finde ud af, om der er opstået fejl i den. Hvis det sker vises det med et "F" i displayet. 
Skulle måleren gå i fejl, så kontakt venligst varmeforsyningen straks, telefon 74 52 21 88.

//