Flytteaflæsning ved lejer- eller ejerskifte

- Dato for overdragelse til ny lejer/ejer af boligen
- Bruges kun hvis du skal have penge tilbage på din flytteopgørelse
- Kender du ikke navnet på den nye lejer/ejer så spring dette felt over
- Kender du ikke telefonnr. på den nye lejer/ejer så spring dette felt over
- Kender du ikke emailadresse på den nye lejer/ejer så spring dette felt over
Du behøver ikke at aflæse fjernvarmemåleren. Vi får dagligt aflæsninger fra vores radionetværk, og bruger aflæsningen kl. 23:59, på den angivne skæringsdag.
- Ved ejerskifte angives navn på sælgers advokat
- Jeg accepterer hermed at modtage flytteopgørelse pr. mail
- Få en kvittering på at du har sendt din flyttemeddelelse -> Indtast den mailadresse du ønsker kvitteringsmailen sendes til

 

* Er målerens MWh og/eller m3 ikke angivet, vil tællerstanden på flytteopgørelsen, blive hentet via fjernaflæsning.

OBS! Bemærk at du fortsat skal betale for varmeforbruget og de faste bidrag indtil skæringsdatoen, dvs. den dato hvor boligen overtages af ny lejer eller ejer.

//