Flytteaflæsning

- Dato for overdragelse til ny lejer/ejer af boligen
- Navn på ejerskiftes advokat
- Jeg accepterer hermed at modtage flytteopgørelse

 

* Er målerens MWh og/eller m3 ikke angivet, vil tællerstanden på flytteopgørelsen, blive hentet via fjernaflæsning.

OBS! Bemærk at du fortsat skal betale for varmeforbruget og de faste bidrag indtil skæringsdatoen, dvs. den dato hvor boligen overtages af ny lejer eller ejer.