Flytteaflæsning

- Navn på ejerskiftes advokat
- Jeg accepterer hermed at modtage flytteopgørelse

 

* Er målerens MWh og/eller m3 ikke angivet, vil tællerstanden på flytteopgørelsen, blive hentet via fjernaflæsning.