VVS-installatørlisten

For at sikre dig tilslutning til Haderslev Fjernvarme til vores kampagnepriser skal du benytte en VVS-installatør, der har indgået samarbejdsaftale med Haderslev Fjernvarme.

Haderslev Fjernvarme har indbudt en bred kreds af VVS-installatører til, at indgå en samarbejdsaftale på installationsarbejdet, men kan ikke garantere at installationsarbejdet vil kunne udføres af boligejerens sædvanlige VVS-installatør.

Installatørerne som Haderslev Fjernvarme har indgået aftale med, udfører det indvendige installationsarbejde, dvs. fjernelse af det gamle fyr og etableringen af en fjernvarmeunit som erstatning for fyret.

Listen med VVS-installatører forventes først klar omkring 15. april 2021, da dette arbejde bliver udbudt og vi derfor endnu ikke kender disse.