I henhold til energioplysningsbekendtgørelsen (734 af 23/5-2022), §25, skal Haderslev Fjernvarme
udarbejde og offentliggøre en plan for grøn omstilling.

I henhold til Energistyrelsens anbefalinger til dette, udarbejder vi en oversigt over eksisterende
produktionsenheder opdelt efter brændsel m.v. samt en oversigt over planlagte produktionsenheder

At være en GRØN LÅNTAGER betyder, at man tager et lån specifikt til at finansiere bæredygtige og miljøvenlige formål. Haderslev Fjernvarme har optaget et grønt lån og har derfor fået dette grønne certifikat. 

//