Nyheder

Vi skynder os alt hvad vi kan

De stigende gaspriser og de stigende elpriser, og ønsket om at blive uafhængig af Rusland, har vi mærket på antallet af henvendelser af fremtidige for…

Uændrede priser for 2022

Bestyrelsen for Haderslev Fjernvarme har d. 16. dec. 2021 godkendt budgettet for 2022 og her samtidig godkendt at fastholde priserne på samme niveau s…

Fjernvarmeprisen påvirkes ikke

El- og gasprisernes stigning påvirker ikke fjernvarmeprisen i Haderslev Hvis man følger med i energipriserne, er det næppe gået nogens næse forbi at b…

Så nem, at mange (næsten) glemmer den

Hvor tit tænker du over, at du har fjernvarme? Hvis du er som de fleste, sker det ret sjældent. Og det er nok en af de hyppigste grunde til, at nye…

Generalforsamling afholdt 13. sep. 2021

Årets generalforsamling blev afholdt den 13. sep. 2021, på Hotel harmonien, hvor 31 deltagere var mødt frem. Læse mere om generalforsamlingen her: Gen…

Hvor er Danmarks grønne fremtid?

Den er ikke lige til at få øje på. Men lige under dine fødder ligger svaret på en mere grøn fremtid: Fjernvarmen. Og det skal en ny kampagne nu bringe…

Nyhedsbrev november

Nyt nyhedsbrev vedrørende udvidelsesplanerne er nu tilgængelig og mere information udsendes til de 3.300 berørte boliger i uge 48/49. Læs mere her: Ny…

Klimaaftalen vil udfase olie og gas

Har du fjernvarme i dag, kan du lune dig ved den klimaaftale, Folketinget vedtog med et bred flertal i juni. Aftalen gør det lettere at få økonomi i d…

COVID-19 lukker for kundebesøg

Pga. det stigende smittetryk og Haderslev Fjernvarmes forpligtelser ift. opretholdelse af forsyningssikkerheden samt beskyttelse af medarbejderne, er…