Nyheder

Generalforsamling 2019

Den årlige generalforsamling i 2019, bliver afholdt på Hotel Harmonien, mandag d. 29. april kl. 17.30 (dørene åbnes kl. 16.30). Se dagsorden og til...

Pristigning i 2019 bliver mindre end forventet - Overskud fra 2017 udbetales til kunderne

På bestyrelsesmødet hos Haderslev Fjernvarme d. 20. dec. 2018, fastlagde bestyrelsen budgettet for 2019 og dermed også priserne for 2019. Bestyrels...

Udsigt til mindre prisstigning for 2019

Haderslev Fjernvarme regner pt. på budgettet for 2019 og hvordan det manglende grundbeløb på ca. 6 mio. kr. kan dækkes ind bedst muligt.  Da rammer...

Samarbejde med PROVAS - Målerudskiftning

Haderslev Fjernvarme har skudt et samarbejde i gang med PROVAS, idet begge selskaber skal have skiftet målere. Haderslev Fjernvarme skal have skift...

Haderslev Fjernvarme stiller op til repræsentantskabsvalget hos Syd Energi

Syd Energi afholder i perioden 5. nov. til 19. nov. 2018 repræsentantskabsvalg og idet fremtiden peger i retning af en elektrificering af fjernvarm...

Historisk lavt forbrug og ledningstab

Juli 2018 endte, ikke særligt overraskende, med en historisk lav varmeproduktion, så endnu flere kunder har sørget godt for at få sommerlukket, hvi...

Privalivspolitik

For Haderslev Fjernvarme har det altid været vigtigt at beskytte vore kunders, leverandørers og jobsøgers personlige oplysninger. Vi byder derfor d...

Ingen prisstigninger på fjernvarmen i 2018

Bestyrelsen har ved godkendelse af budgettet for 2018, valgt at lade både variable og fastbidrag forblive uændret, set i forhold til 2017.  Flere h...

Jagt på vandtab med droner

Haderslev Fjernvarme gennemfører i perioden 20. dec. til og med 29. dec., i tidsrummet kl. 22.00 til 06.00, overflyvning af hele forsyningsområdet...