Bestyrelsen

På den ordinære generalforsamling 25. april 2022 var: Sabine Sandkamm, Morten M. Mathiasen, Allan Enemark og Lars Blunck på valg.
Morten M. Mathiasen, Allan Enemark og Lars Blunck var villige til genvalg, mens Sabine Sandkamm ikke ønskede genvalg.
Bestyrelsen foreslog suppleant Jacob Wind som nyt bestyrelsesmedlem, som erstatning for Sabine Sandkamm, og da der ikke var forslag til nye bestyrelsesmedlemmer fra salen erklærede dirigenten Morten M. Mathiasen, Allan Enemark, Lars Blunck og Jacob Wind for valgt til bestyrelsen. 

Ved valg af suppleanter genopstillede Søren Oxenvad, mens Jacob Wind ikke var valgbar, da han netop var valgt ind i bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslog Lene Wildfang Larsen som ny suppleant og da der ikke var andre kandidater erklærede dirigenten Søren Oxenvad og Lene Wildfang Larsen valgt som suppleanter.

I forlængelse af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen således af formanden fortsat er Søren Knudsen og næstformanden Lars Blunck.


Den siddende bestyrelse for Haderslev Fjernvarme består af:

Bestyrelse

Søren Knudsen

Formand 

 

Privatadresse:
Nederbyvænget 166
6100 Haderslev
Tlf. 51 81 94 42 
Email

Indvalgt i bestyrelsen 2009
Valgt som næstformand i 2010
Valgt som formand i dec. 2019

Lars Blunck

Næstformand

 

Privatadresse:
Rolighedsvej 10
6100 Haderslev
Email

Indvalgt i bestyrelsen i 2020
Valgt som næstformand 2022

 

Morten Mathiasen

 

Privatadresse:

Årøsundvej 71
6100 Haderslev
Email

Indvalgt til bestyrelsen i 2010

Allan Enemark

 

Privatadresse:
Åstrupvej 100
6100 Haderslev
Email

 Indvalgt i bestyrelsen i 2012

Mette Bindeballe


Privatadresse:

Forsetesvej 11
6100 Haderslev
Email

Indvalgt i bestyrelsen i 2021

 

Michael Mouritzen

 

Privatadresse:

Varbergvej 97, 2. th.
6100 Haderslev
Email

Indvalgt i bestyrelsen i 2017

Jacob Wind


Privatadresse:

Ny Allegade 14
6100 Haderslev
Email

Indvalgt i bestyrelsen i 2022

Skriv til bestyrelsesformanden

- Angiv dit fulde navn
- Angiv forbrugeradressen
- Angiv dit telefon/mobilnr.
- Angiv dit forbrugernr.