Bestyrelse

På den ordinære generalforsamling 29. april 2019  var på valg: Søren Knudsen, Erik Knutzen og Michael Mouritzen. Alle 3 genopstillede og da der ikke var forslag til nye bestyrelsesmedlemmer fra salen erklærede dirigent de tre for valgt. 

Ved valg af suppleanter genopstillede Lars Blunck og Peter Allerelli og bestyrelsen foreslog udover genvalg til Lars Blunck nyvalg af advokat Mette Bindeballe Hedegaard. Stemmeoptællingen afgjorde at Lars Blunck og Mette Bindeballe Hedegaard var valgt som suppleanter.

I forlængelse af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen således af formanden fortsat er Birger Rosager og næstformanden fortsat er Søren Knudsen.

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet d. 12. dec. 2019 foretaget ny konstituering så Søren Knudsen overtager formandsposten pr. 1. jan. 2020 og Sabine Sandkamm overtager næstformandsposten pr. 1. jan. 2020. Birger Rosager fortsætter i bestyrelsen frem til generalforsamlingen i april 2020.


Den siddende bestyrelse for Haderslev Fjernvarme består af:

Søren Knudsen

Formand 

 

Privatadresse:
Nederbyvænget 166
6100 Haderslev
Tlf. 74 53 41 14 
Email

Indvalgt i bestyrelsen 2009
Valgt som næstformand i 2010
Valgt som formand i dec. 2019

Sabine Sandkamm

Næstformand

 

Privatadresse:
Ryes Møllevej 50
6100 Haderslev
Tlf. 52159050
Email

Indvalgt i bestyrelsen i 2011

 

Birger Rosager

 

Privatadresse:
Parkvej 23
6100 Haderslev
Tlf. 30 82 44 41
Email
Indvalgt i bestyrelsen 2006
Formand 2008 - dec. 2019

 

Allan Enemark

 

Privatadresse:
Åstrupvej 100
6100 Haderslev
Tlf. 27 87 55 70
Email

 Indvalgt i bestyrelsen i 2012

Morten M. Mathiasen

 

Privatadresse:
Årøsundvej 71
6100 Haderslev
Tlf.  74 53 60 99
Email

Indvalgt til bestyrelsen i 2010

 

Erik Knutzen

 

Privatadresse:
Vinkelvej 1 H, 2.th.
6100 Haderslev
Tlf. 61 35 87 49
Email

Indvalgt i bestyrelsen i 2017

Michael Mouritzen

Privatadresse:

Varbergvej 97, 2.th.
6100 Haderslev
Tlf. 23 61 80 39
Email

Indvalgt i bestyrelsen 2018

Skriv til bestyrelsesformanden

- Angiv dit fulde navn
- Angiv forbrugeradressen
- Angiv dit telefon/mobilnr.
- Angiv dit forbrugernr.