På den ordinære generalforsamling 13. september 2021 var: Søren Knudsen, Michael Mouritzen og Erik Knutzen på valg. Søren Knudsen og Michael Mouritzen var villige til genvalg, mens Erik Knutzen ikke ønskede genvalg. Bestyrelsen foreslog suppleant Mette Bindeballe som nyt bestyrelsesmedlem og da der ikke var forslag til nye bestyrelses- medlemmer fra salen erklærede dirigent Søren Knudsen, Michael Mouritzen og Mette Bindeballe for valgt til bestyrelsen. 

Ved valg af suppleanter genopstillede Jacob Wind, mens Mette Bindeballe ikke var valgbar, da han netop var valgt ind i bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog Søren Oxenvad som ny suppleant og da der ikke var andre kandidater erklærede dirigenten Jakob Wind og Søren Oxenvad valgt som suppleanter.

I forlængelse af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen således af formanden fortsat er Søren Knudsen og næstformanden fortsat er Sabine Sandkamm.


Den siddende bestyrelse for Haderslev Fjernvarme består af:

Bestyrelse

Søren Knudsen

Formand 

 

Privatadresse:
Nederbyvænget 166
6100 Haderslev
Tlf. 74 53 41 14 
Email

Indvalgt i bestyrelsen 2009
Valgt som næstformand i 2010
Valgt som formand i dec. 2019

Sabine Sandkamm

Næstformand

 

Privatadresse:
Ryes Møllevej 50
6100 Haderslev
Tlf. 52159050
Email

Indvalgt i bestyrelsen i 2011

 

Morten Mathiasen

 

Privatadresse:

Årøsundvej 71
6100 Haderslev
Tlf.  74 53 60 99
Email

Indvalgt til bestyrelsen i 2010

Allan Enemark

 

Privatadresse:
Åstrupvej 100
6100 Haderslev
Tlf. 27 87 55 70
Email

 Indvalgt i bestyrelsen i 2012

Lars Blunck


Privatadresse:

Rolighedsvej 10
6100 Haderslev
Tlf. 25 19 51 90
Email

Indvalgt i bestyrelsen i 2020

 

Michael Mouritzen

 

Privatadresse:

Varbergvej 97, 2. th.
6100 Haderslev
Tlf. 23 61 80 39
Email

Indvalgt i bestyrelsen i 2017

Mette Bindeballe


Privatadresse:

Forsetesvej 11
6100 Haderslev
Tlf. 21 73 58 98
Email

Indvalgt i bestyrelsen i 2021

Skriv til bestyrelsesformanden

- Angiv dit fulde navn
- Angiv forbrugeradressen
- Angiv dit telefon/mobilnr.
- Angiv dit forbrugernr.