På den ordinære generalforsamling 14. september 2020  var på valg: Sabine Sandkamm, Morten Mathiasen, Allan Enemark og Birger Rosager på valg. Sabine Sandkamm, Morten Mathiasen, Allan Enemark var villige til genvalg, mens Birger Rosager ikke ønskede genvalg. Bestyrelsen foreslog suppleant Lars Blunck som nyt bestyrelsesmedlem og da der ikke var forslag til nye bestyrelsesmedlemmer fra salen erklærede dirigent Sabine Sandkamm, Morten Mathiasen, Allan Enemark og Lars Blunck for valgt til bestyrelsen. 

Ved valg af suppleanter genopstillede Mette Bindeballe Hedegaard, mens Lars Blunck ikke var valgbar, da han netop var valgt ind i bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog Jakob Wind som ny suppleant og da der ikke var andre kandidater erklærede dirigenten Mette Bindeballe Hedegaard og Jakob Wind valgt som suppleanter.

I forlængelse af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen således af formanden fortsat er Søren Knudsen og næstformanden fortsat er Sabine Sandkamm.


Den siddende bestyrelse for Haderslev Fjernvarme består af:

Bestyrelse

Søren Knudsen

Formand 

 

Privatadresse:
Nederbyvænget 166
6100 Haderslev
Tlf. 74 53 41 14 
Email

Indvalgt i bestyrelsen 2009
Valgt som næstformand i 2010
Valgt som formand i dec. 2019

Sabine Sandkamm

Næstformand

 

Privatadresse:
Ryes Møllevej 50
6100 Haderslev
Tlf. 52159050
Email

Indvalgt i bestyrelsen i 2011

 

Morten Mathiasen

 

Privatadresse:

Årøsundvej 71
6100 Haderslev
Tlf.  74 53 60 99
Email

Indvalgt til bestyrelsen i 2010

Allan Enemark

 

Privatadresse:
Åstrupvej 100
6100 Haderslev
Tlf. 27 87 55 70
Email

 Indvalgt i bestyrelsen i 2012

Erik Knutzen

 

Privatadresse:

Vinkelvej 1 H, 2.th.
6100 Haderslev
Tlf. 61 35 87 49
Email

Indvalgt i bestyrelsen i 2017

 

Michael Mouritzen

 

Privatadresse:

Varbergvej 97, 2. th.
6100 Haderslev
Tlf. 23 61 80 39
Email

Indvalgt i bestyrelsen i 2017

Lars Blunck

Privatadresse:

Rolighedsvej 10
6100 Haderslev
Tlf. 25 19 51 90
Email

Indvalgt i bestyrelsen i 2017

Skriv til bestyrelsesformanden

- Angiv dit fulde navn
- Angiv forbrugeradressen
- Angiv dit telefon/mobilnr.
- Angiv dit forbrugernr.