Bestyrelsen

På den ordinære generalforsamling 17. april 2024 var: Morten Mathiasen, Allan Enemark, Lars Blunck og Jacob Wind på valg.
Allan Enemark, Lars Blunck og Jacob Wind var villige til genvalg, mens Morten Mathiasen ikke ønskede genvalg.
Bestyrelsen foreslog Søren Oxenvad som erstatning for Morten Mathiasen og da der ikke var forslag til nye bestyrelsesmedlemmer fra salen erklærede dirigenten Allan Enemark, Lars Blunck, Jacob Wind og Søren Oxenvad for valgt til bestyrelsen. 

Ved valg af suppleanter genopstillede Lene Wildfang Larsen, men da Søren Oxenvad var valgt ind i bestyrelsen forslog bestyrelsen gen valg af Lene Wildfang Larsen og nyvalg af Birger Rosager og da der ikke var andre kandidater erklærede dirigenten Lene Wildfang Larsen og Birger Rosager valgt som suppleanter.

I forlængelse af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen således af formanden fortsat er Søren Knudsen og næstformanden Lars Blunck.


Den siddende bestyrelse for Haderslev Fjernvarme består af:

Bestyrelse

Søren Knudsen

Formand 

 

Privatadresse:
Nederbyvænget 166
6100 Haderslev
Tlf. 40 13 41 14 
Email

Indvalgt i bestyrelsen 2009
Valgt som næstformand i 2010
Valgt som formand i dec. 2019

Lars Blunck

Næstformand

 

Privatadresse:
Rolighedsvej 10
6100 Haderslev
Email

Indvalgt i bestyrelsen i 2020
Valgt som næstformand 2022

 

Allan Enemark

Privatadresse:
Åstrupvej 100
6100 Haderslev
Email

 Indvalgt i bestyrelsen i 2012

Michael Mouritzen

Privatadresse:

Varbergvej 97, 2. th.
6100 Haderslev
Email

Indvalgt i bestyrelsen i 2017

Mette Bindeballe

Privatadresse:
Forsetesvej 11
6100 Haderslev
Email

Indvalgt i bestyrelsen i 2021

 

Jacob Wind


Privatadresse:

Ny Allegade 14
6100 Haderslev
Email

Indvalgt i bestyrelsen i 2022

Søren Oxenvad

Privatadresse:

Kongevej 1
6100 Haderslev
Email

Indvalgt i bestyrelsen 2024

Skriv til bestyrelsesformanden

- Angiv dit fulde navn
- Angiv forbrugeradressen
- Angiv dit telefon/mobilnr.
- Angiv dit forbrugernr.
//