Priser

Priserne er inddelt i flere forskellige kategorier som angivet nedenfor.

         

Pr. MWh varmeenergi (1. jan. 2023)     kr.  863,75    ( 691,00)

Pr. MWh varmeenergi (1. jun. 2023)     kr.  570,00    ( 456,00)

Pr. MWh varmeenergi (1. jan. 2024)     kr.  595,00    ( 476,00)

Effektbetaling, årligt pr. m2 BBR (indtil 650 m2)  kr.    13,75      ( 11,00)

Administrationsbidrag*, årligt pr. inst. måler       kr.  825,00    ( 660,00)

Priser angivet i parentes () er ekskl. moms

 

Se det fulde tarifblad her: Tarifblad

Ordforklaring ift. tarifferne

Du kan finde yderligere forklaring på de forskellige ords betydning under  prisforklaring.

 

Momsen af den enkelte varmerate kan først medregnes til modtagerens købemoms ved forfaldstidspunktet.


Restancer tillægges et rentetillæg på Nationalbankens udlånsrente + 8 %.

 

Motivationstarif: 

Bemærk at du får rabat på din varmeregning, hvis din gennemsnitlige returtemperatur, set over hele året, ligger under 30C°.

Bemærk dog også at hvis din gennemsnitlige returtemperatur, set over hele året, ligger over 35C°, så får du et tillæg på din varme regning.

Læs mere her: Klik her

//