Vedtægter for Haderslev Fjernvarme


På nedenstående link kan du hente/downloade vedtægterne som er gældende for Haderslev Fjernvarme.
Vedtægterne er senest ændret d. 2. maj 2016.

Fuldmagtsformular


Ønsker man som andelshaver at overdrage stemmeretten til 3. mand, således at denne kan afgive stemme for andelshaveren på generalforsamlingen, skal der afgives fuldmagt til dette på fuldmagtsformularen, som kan hentes på nedenstående link.

//