Tjek selv din installation for utætheder

Tjek jævnligt din fjernvarmeinstallation for utætheder, da ikke alle forsikringsselskaber dækker vandskader, som ikke er pludseligt opstået, men karakteriseres som siveskader!!

Vi anbefaler at du mindst en gang om måneden, lige selv ser efter selv om der er små utætheder på din installation, herunder også på selve måleren og stikledningens tilslutning til hovedhanerne.

Ved utætheder på din installation skal du kontakte din VVS-installatør.

Er der utætheder på måleren eller ved stikledningen så kontakt Haderslev Fjernvarme.

Tag eventuelt en snak med dit forsikringsselskab og hør hvilke typer skader de dækker på din forsikringspolice og om du eventuelt kan tegne en udvidet forsikring.

Jf. Haderslev Fjernvarmes Almindelige leveringsbestemmelser stk. 3.10 er du som forbruger selv ansvarlig for at føre tilsyn med din fjernvarmeinstallation, herunder se om der er utætheder på måler og stikledningens indføring/hovedhaner.

Bemærk at du som forbruger, Jf. Haderslev Fjernvarmes Almindelige leveringsbestem-melser stk. 3.12,  ligeledes selv har ansvaret for at have tegnet nødvendige forsikringer, som kan dække eventuelle vandskader. Haderslev Fjernvarme dækker ikke skader på ejendomme og inventar, hvorfor det er yderst vigtigt, at du som forbruger selv har tegnet de nødvendige forsikringer, der dækker eventuelle vandskader.

//