Prisforklaring

Det kan være kompliceret at gennemskue, hvordan udregningen af varmeprisen foregår. Derfor har vi lavet en lille guide, der forklarer hvad de forskellige ord betyder og hvordan prisudregningen hænger sammen.

Varmeberegning: 
Varmeberegningen er baseret på en 3-delt tarif:

a) Administrationsbidrag: 
Et enhedsbeløb der er gældende for alle forbrugere og er med til at dække vores administrationsomkostninger.

b) Effektbidrag: 

Effektbidraget på din varmeregning er et fast årligt bidrag, som dækker udgifter til drift og vedligeholdelse af ledningsnet og produktionsanlæg.

Effektbidraget afhænger af din boligs størrelse ifølge BBR (Bygnings- og Boligregistret).

Det faste bidrag vil typisk udgøre mere end 20 % af den samlede varmeregning, men procentsatsen afhænger af hvor godt huset er isoleret.

c) Forbrugsbidrag: 
Målerens registrerede forbrug af varmeenergi i MWh (megawatt-timer). 

Energimåleren måler vandmængden som løber igennem forbrugerens anlæg og samtidig måles energiindholdet i vandet, når det løber ind i huset og igen, når det forlader huset.

Ved at sammenholde energiindholdet i vandet før og efter det har passeret varmeanlægget i huset fås energiforbruget i forhold til vandmængden. 
Energimåleren er derfor din garanti for, at du kun betaler for den energimængde du har trukket ud af det vand, som har passeret anlægget. Uanset hvilken temperatur vandet er leveret ved.

Varmeenergi er den varme, der tages ud af fjernvarmevandet - dvs. den afkøling, varmeanlægget præsterer. Til målingen af varmeenergien benytter vi måle-enheden MWh (megawatt-timer). 1 MWh er lig med 1000 kilowatt-timer (kWh). 
(El-forbruget måles i kWh). 

//