Tidslinje for kampagneprisen

Hvis din bolig ligger i et af Udvidelsesplanens områder, kan du opnå en fordelagtig kampagnepris med rabat, hvis nedenstående betingelser er opfyldt.

Prisen på en fjernvarmetilslutning under fjernvarmeplanen afgøres af tre tidspunkter:

 1. Tidspunktet for underskrivelse af aftale om fjernvarmelevering (gerne inden gravearbejdet starter i dit område)
 2. Der er gravet forbi din bolig
 3. Det er 1 år siden gravearbejdet startede i dit område

Se på illustrationen ovenfor.

Når du kender de tre tidspunkter, kan du se, hvor på den grå pil, du hører til. Samme sted på den kulørte pil viser dine muligheder.

Hvis du underskriver aftale om fjernvarmelevering nu, og der ikke er gået et år siden gravearbejdet i dit område startede, kan du benytte vores kampagnetilbud:

Komplet-abonnement
Færdig og klar til brug fjernvarmeinstallation indeholdende:

 • Etablering af stikledning
 • Husindføringsskab
 • Fjernelse af nuværende fyr
 • Etablering af fjernvarmeinstallation med fjernvarmeunit
 • Afkobling fra gasnettet (normalpris kr. 7.030,-) eller fjernelse af eventuel overjordisk olietank
 • Gratis service og vedligeholdelse af fjernvarmeunitten (arbejdsløn, reservedele og kørsel er gratis).

     Eventuelt nødvendigt maler-, tømrer- og murearbejde er ikke inkluderet i prisen.

Komplet-abonnementet koster 220,00 kr. pr. måned.

 

Kontant kampagnepris
Færdig og klar til brug fjernvarmeinstallation indeholdende:

 • Etablering af stikledning
 • Husindføringsskab
 • Fjernelse af nuværende fyr
 • Etablering af fjernvarmeinstallation med fjernvarmeunit
 • Afkobling fra gasnettet (normalpris kr. 7.030,-) eller fjernelse af eventuel overjordisk olietank

     Eventuelt nødvendigt maler-, tømrer- og murearbejde er ikke inkluderet i prisen.

     Du står her selv stå for service og vedligeholdelse af din fjernvarmeinstallation.

Normale kontante pris*                                     kr. 69.343,00

Kampagnerabat**                                              kr. 34.343,00

Kontant kampagnepris                                      kr. 35.000,00


*Gældende for et enfamilieshus på 150 m2 og 20 meter stikledning.

** Ved tilslutning indenfor det første år hvor gravearbejdet er startet i området/etapen.

Disse kampagnetilbud garanteres du også, hvis gravearbejdet endnu ikke er startet i din etape. Men hvis gravearbejdet ER afsluttet foran dit hus, skal du betale et genopgrav- ningsgebyr på 10.000 kr.

 

Din mulighed for at benytte kampagnetilbuddene løber indtil et år efter at gravearbejdet er startet i din etape. Derefter bortfalder rabatten, og du så skulle betale vores normale priser, dvs. efter gældende takstblad.

Læs nedenstående eksempel og brug tidslinjen. Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

 

Eksempel

 

Din bolig ligger i etape 1, hvor vi efter planen graver mellem 2. kvartal 2021 og 4. kvartal 2021.

Ved underskrift på aftale om fjernvarmelevering inden et år efter etapestart, dvs. inden 2. kvartal 2022, kan du benytte vores kampagnetilbud.

Underskriver du aftale om fjernvarmelevering inden 1. kvartal 2022, men efter at gravearbejdet er afsluttet på din vej, kan du stadigvæk benytte vores kampagnetilbud, men din tilslutningspris får tillagt et genopgravningsgebyr på kr. 10.000,00.

Underskriver du aftale om fjernvarmelevering efter 1. kvartal 2022 er vores kampagnetilbud bortfaldet og du skal betale vores normale priser, dvs. efter gældende takstblad. Ved et hus på 150 m2 og 20 meter stikledning kan dette, med taksterne i tarifbladet, løbe op i ca. kr. 70.000,00.