Tidslinje for kampagneprisen

Hvis din bolig ligger i et af Udvidelsesplanens områder, kan du opnå en fordelagtig kampagnepris, hvis nedenstående betingelser er opfyldt.

Prisen på en fjernvarmetilslutning under fjernvarmeplanen afgøres af tre tidspunkter:

 1. Tidspunktet for underskrivelse af aftale om fjernvarmelevering (gerne inden gravearbejdet starter i dit område)
 2. Der er gravet forbi din bolig
 3. Det er 1 år siden gravearbejdet startede i dit område

Hvis du underskriver aftale om fjernvarmelevering nu, og der ikke er gået et år siden gravearbejdet i dit område startede, kan du benytte vores kampagnetilbud:

Komplet-abonnement
Færdig og klar til brug fjernvarmeinstallation indeholdende:

 • Etablering af stikledning
 • Husindføringsskab
 • Fjernelse af nuværende fyr
 • Etablering af fjernvarmeinstallation med fjernvarmeunit
 • Afkobling fra gasnettet (normalpris kr. 7.030,-) eller fjernelse af eventuel overjordisk olietank
 • Gratis service og vedligeholdelse af fjernvarmeunitten (arbejdsløn, reservedele og kørsel er gratis).

     Eventuelt nødvendigt maler-, tømrer- og murearbejde er ikke inkluderet i prisen.

Komplet-abonnementet koster et engangsbeløb på kr. 20.000 (for aftaler indgået efter efter 1. april 2023) og herefter et løbende abonnement på 242,00 kr. pr. måned. 

OBS Aftaler om Fjernvarmelevering indgået før 1. april 2023 bliver ikke opkrævet det kontante engangsbeløb på kr. 20.000.

 

Kontant kampagnepris
Færdig og klar til brug fjernvarmeinstallation indeholdende:

 • Etablering af stikledning
 • Husindføringsskab
 • Fjernelse af nuværende fyr
 • Etablering af fjernvarmeinstallation med fjernvarmeunit
 • Afkobling fra gasnettet (normalpris kr. 7.030,-) eller fjernelse af eventuel overjordisk olietank

     Eventuelt nødvendigt maler-, tømrer- og murearbejde er ikke inkluderet i prisen.

     Du står her selv stå for service og vedligeholdelse af din fjernvarmeinstallation.

Kontant kampagnepris                                      kr. 55.000,00

OBS Den kontante kampagnepris stiger pr. 1. april 2023 til kr. 55.000,00, såfremt Aftale om fjernvarmelevering først er indgået efter 30. marts 2023. Aftaler om fjernvarmelevering indgået før 1. april 2023 bliver ikke berørt af denne prisstigning.


Hvis gravearbejdet ER afsluttet foran dit hus, skal du betale et genopgravningsgebyr på 10.000 kr.

Din mulighed for at benytte kampagnetilbuddene løber indtil et år efter at gravearbejdet er startet i dint område/på din vej. Derefter bortfalder kampagnetilbuddene, og du så skulle betale vores normale priser, dvs. efter gældende tarifblad.

//