Produktionsanlæg

Varmeproduktionen hos Haderslev Fjernvarme er opdelt i tre typer: flisvarme, kraftvarme og kedeldrift

Flisvarme
Haderslev Fjernvarmes varmeproduktion er næsten 100% fossilfri, via et nyt (opført 2014/2015) flisfyret anlæg på Knokbjerg ved Marstrup samt et mindre flisfyrede anlæg på Niels Finsensvej, opført i 2007/2008.

Begge anlæg er med Justsen/Danstoker kedler og begge anlæg er opført af Tjæreborg Industri A/S i totalentreprise.

I 2019 udgjorde flisproduktionen 98,4% og i 2020 99,5% af den samlede varmeproduktion og den resterende varme blev produceret med naturgas, enten som kraftvarme eller kedeldrift.

Al træflis der anvendes hos Haderslev Fjernvarme er certificeret bæredygtig, se rapporten for bæredygtighed under menupunktet “Bæredygtighed”

Elkedel

På Fjordagervej er der etableret en elkedel, med en samlet ydelse på 8.000 kW.

Kraftvarme - motorer
Kraftvarmeanlægget består af 2 stk. Jenbacher gasmotorer JMS 620 GS-N.LC, der hver især er tilkoblet en generator. Ved samproduktion af både el og varme opnår vi en optimal udnyttelse af brændslet, som her er naturgas.
Et Kraftvarmeværk opererer som en almindelig forbrændingsmotor, nøjagtig som den vi kender fra vore biler. Motorens trækkraft bruges til at trække generatoren, der producerer el, og motorvarmen bruges til at opvarme fjernvarmevand. Varmen fra udstødningen, kølevandet og smøreolien overføres gennem varmevekslere ligeledes til opvarmning af fjernvarmevandet.
Der er således ingen åben ild og forbrændingen af naturgassen er meget miljøvenlig.

Gaskedeldrift
Kedeldriften foregår på de fire kedelcentraler: Gravene, Fjordagervej, Niels Finsens Vej og Nederbyvænget

Gravene
4 stk. Danstoker naturgasfyrede kedler, heraf 3 med kombinationsbrændere gas/olie, kan tilsammen levere en varmeydelse på 30.000 kW.
Skorsten, muret med stålkerne, højde 44 meter.

Fjordagervej
3 stk Danstoker naturgasfyrede kedler heraf 1 med kombinationsbrænder, der tilsammen kan levere en varmeydelse på 18.000 kW.
Fælles stålskorsten med kraftvarmeanlægget, 3 skorstensløb, højde 40 meter.

Niels Finsens Vej
1 stk. Danstoker naturgasfyrede kedler, samlet varme ydelse 5.000 kW.

Nederbyvænget
2 stk. Danstoker naturgasfyrede kedler, samlet varme ydelse 2.600 kW.

Ser mere om vores produktionsanlæg nedenfor: Notat om grøn omstilling af Anlæg 2022.

Forsyningsområde

//