Et flertal af partier indgik mandag d. 22. juni 2020 et forlig på klimaområdet, som indeholder skrotning af olie- og gasfyr, som man så gerne ser erstattet af bl.a. grøn fjernvarme.

Bestyrelsen for Haderslev Fjernvarme har de seneste 5 måneder arbejdet med et projekt for en udvidelse af fjernvarmens forsyningsområde og det netop indgåede forlig understøtter dette projekt, da forliget indeholde et forholdsvist stort tilskud til at skrotte olie- og gasfyr samt tilskud til at fjernvarmen kan etablere fjernvarmeledninger i de nuværende naturgasområder.

Potentialet for nye fjernvarmekunder ligger på 3.300 boliger, der ligger i Haderslev, Starup og Marstrup, hvilket deles op i 13 delområder.

Vores projekt med udvidelse af forsyningsområdet skal gennemgå forskellige faser inden de første nye kunder kan tilsluttes og disse faser består af følgende elementer:

  • Færdiggørelse af rapport for selskabsøkonomien for hvert enkelt delområde
  • Undersøgelse af interessen for fjernvarme i hvert af de 13 delområder
  • Udarbejdelse af projektforslag med tidsplan
  • Behandling og godkendelse af projektforslag hos Haderslev Kommune
  • Udbud af anlægsprojektet for etablering af nye fjernvarmeledninger

Vi sigter efter at have godkendelsen af projektforslag og udbud på plads i foråret 2021 og går så straks i gang med at tilslutte de nye kunder.

Følg med på denne side, hvor vi løbende lægger informationer op om projektet og hvad det betyder for alle der i dag har olie- og gasfyr i Haderslev, Starup og Marstrup

Se også: "Hvorfor fjernvarme"

Se også: "Adresser - Skift til fjernvarme"

Se også: "Bliv kunde"

Tilmeld dig vores nyhedsbrev: Nyhedsbrev