Grøn varme til 3.300

Store dele af Haderslev har allerede fjernvarme, og nu får endnu flere muligheden for at få billig og grøn fjernvarme. 3.300 boliger i Haderslev, Starup og Marstrup får i løbet af 2021 til 2026 tilbudt fjernvarme, og lige nu skifter de første nye kunder til fjernvarme i Fuglekvarteret.

Der er mange grunde til at vælge fjernvarme som varmekilde i din bolig. Det er nemt, billigt - og så er det en klima- og miljøvenlig teknologi med fremtid i. Vi har lavet to skarpe tilbud på en samlet tilslutning, som du kan vælge imellem:

 

Komplet abonnement: 242 kr. pr. måned
samt kontant engangsbeløb på kr. 20.000*
Kontant kampagnepris: 55.000 kr.**

Du lejer dit fjernvarmeanlæg gennem os, og vi står for al installation og fremtidig vedligeholdelse og service. Vi dækker også dine eventuelle omkostninger til gasafkoblingen, hvilket normalt koster ca. 10.000 kr..
Alt dette betaler du så for via et kontakt engangsbeløb på kr. 20.000 og herefter et abonne-ment, på kun 242* kr. pr. måned plus de almindelige tariffer.

Du køber tilslutningen og et fjernvarmeanlæg gennem os. Vi dækker eventuelle omkostninger til gasafkobling, installation og tilslutning, men du står selv for fremtidig vedligeholdelse og service.
Du betaler kun 55.000** kr. for det hele.
Herefter betaler du de almindelige tariffer.

* Pr. 1. april 2023 skal der for indgåede aftaler indgået efter 31. marts 2023 betales en kontant engangsbetaling på kr. 20.000, såfremt man ønsker et Komplet abonnement. Aftaler om fjernvarmelevering indgået før 1. april 2023 bliver ikke berørt af denne prisstigning.

**Den kontante kampagnepris stiger pr. 1. april 2023 til kr. 55.000,00, såfremt Aftale om fjernvarmelevering først er indgået efter 30. marts 2023. Aftaler om fjernvarmelevering indgået før 1. april 2023 bliver ikke berørt af denne prisstigning.

OBS! Kampagnepriserne er for enfamilieshuse på max. 300 m2 BBR-boligareal, dvs. ejendomme hvor én bolig der har sit eget fyr.

Flerfamilieshuse og enfamilieshuse større end 300 m2kan ikke benytte sig af ovenstående kampagnepriser og bedes i stedet kontakte Haderslev Fjernvarme for nærmere oplysninger/tilbud.

Hvis du tilmelder dig efter at vi er gravet forbi dit hus, pålægges et genopgravnings-gebyr på 10.000 kr.

Se her hvor længe kampagnepriserne er gældende: Tidslinje for kampagnepriser

 

Processen

3.300 boliger i Haderslev får i løbet af 2021 til 2026 tilbudt fjernvarme, og lige nu planlægger vi, hvordan og hvornår udrulningen af fjernvarmen skal ske.

Følgende overordnede proces beskriver dog, hvad du skal gøre, hvis du vil have fjernvarme.

Nu

3.300 boliger i Haderslev, der endnu ikke har fjernvarme, får nu tilbuddet. Vi vil bede dig om at tilkendegive om du er interesseret i fjernvarmen. Det er helt uforpligtende.

Næste skridt

Vi sender mere information om priser og den videre proces. Vi sender også en aftale, som vi vil bede dig om at underskrive og sende retur til os.

Til sidst

Det er en forudsætning for udvidelsen i dit område, at vi opnår en minimumstilslutning på 60% (Marstrup 70%). Dvs. vi har brug for at rigtigt mange skal give deres bindende tilsagn. Vi forventer, at udvidelsesprojektet varer fra 2021 til 2026.

//