Generalforsamling 2018

Årets generalforsamling blev afholdt mandag d. 16. april 2018 kl. 17.30 på Hotel Harmonien.

Indkaldelse til generalforsamlingen blev annonceret i JydskeVestkysten søndag d. 18. marts og Haderslev Ugeavis onsdag d. 14. marts 2018.

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent
2.   Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3.   Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4.   Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende
      driftsår fremlægges til orientering.
5.   Fremlæggelse af investeringsplan
6.   Forslag fra bestyrelsen
7.   Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer
9.   Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Eventuelt


Bestyrelsesmedlemmer på valg:

Formand                        Birger Rosager                modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem     Sabine Sandkamm          modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem     Morten M. Mathiasen      modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem     Allan Enemark                  modtager genvalg
  

Se resultatet af valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter under menupunktet: Bestyrelsesmedlemmer

Se bestyrelsesberetning 2018 nedenfor, hvor referatet også uploades efter dirigentens godkendelse af dette.

Generalforsamling 2018

DOWNLOAD
Bestyrelses beretning_2018.pdf
DOWNLOAD
Generalforsamling 2018 - Dagsorden.pdf
DOWNLOAD
Generalforsamling - Nøgletal 2018.pdf (1)
DOWNLOAD
180416 Referat generalforsamling 2018.pdf

Generalforsamling 2017

DOWNLOAD
referat 2017.pdf
DOWNLOAD
bestyrelsesberetning.pdf
DOWNLOAD
nøgletal.pdf

Generalforsamling 2016

DOWNLOAD
referat 2016.pdf