Generalforsamlingen i 2024

Generalforsamlingen i 2024 afholdes onsdag d. 17. april med start kl. 19.00 på Hotel Harmonien, med nedenstående dagsorden.

OBS Dørene åbnes for udlevering af stemmesedler til andelshavere kl. 18.00.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår.
 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
 6. Forslag fra bestyrelsen
 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer*.
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 10. Valg af revisor.

På valg til bestyrelsen var i år:

 • Lars Blunck
 • Morten Mathiasen
 • Allan Enemark
 • Jacob Wind

 

Tilmelding:

For tilmeldte serveres der kaffe/te og kage under selve generalforsamlingen.  

Tilmelding kan sker her: Tilmeldingen er lukket

 

Generalforsamling 2023

Se referat fra generalforsamlingen nedenfor samt bestyrelsens beretning.

Generalforsamling 2021

Se referat fra generalforsamlingen nedenfor samt bestyrelsens beretning.

Generalforsamling 2020

Se referat fra generalforsamlingen nedenfor samt bestyrelsens beretning.

Generalforsamling 2019

Se bestyrelsesberetning 2019 og referatet fra generalforsamling 2019 nedenfor.

Generalforsamling 2018

Se bestyrelsesberetning 2018 og referatet fra generalforsamling 2018 nedenfor.

Generalforsamling 2017

Se bestyrelsesberetning 2017 og referatet fra generalforsamling 2017 nedenfor.

Generalforsamling 2016

Se bestyrelsesberetning 2016 og referatet fra generalforsamling 2016 nedenfor.