Generalforsamling 2019

Årets generalforsamling bliver afholdt mandag d. 29. april 2019 kl. 17.30 på Hotel Harmonien.

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent
2.   Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3.   Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4.   Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende
      driftsår fremlægges til orientering.
5.   Fremlæggelse af investeringsplan
6.   Forslag fra bestyrelsen
7.   Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer
9.   Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

  

Tilmelding til spisning:
Tilmeldingen er lukket og ikke længere muligt.

Bemærk at tilmeldingen til spisningen lukker d. 12. april kl. 12.00.

 

Se bestyrelsesberetning 2018 og referatet fra generalforsamling 2018 nedenfor.

DOWNLOAD
Årsrapport 2018 sign..pdf
DOWNLOAD
Specifikationer til årsrapport 2018_Haderslev Fjernvarme A.m.b.a..pdf

Generalforsamling 2018

DOWNLOAD
Bestyrelses beretning_2018.pdf
DOWNLOAD
180416 Referat generalforsamling 2018.pdf

Generalforsamling 2017

DOWNLOAD
referat 2017.pdf
DOWNLOAD
bestyrelsesberetning.pdf

Generalforsamling 2016

DOWNLOAD
referat 2016.pdf