Generalforsamling 2020

Årets ordinære generalforsamling bliver afholdt mandag d. 14. september 2020 kl. 17.30 i teatersalen på Hotel Harmonien.

OBS!!! Pga. regeringens anbefalinger/retningslinjer bliver generalforsamlingen desværre uden den traditionelle spisning efter generalforsamlingen. Dette betyder derfor, at der ikke som tidligere udsendes indbydelser til generalforsamlingen med almindelig post.

Generalforsamlingen afvikles på stolerækker, med forskreven afstand, og jf. den i vedtægternes §6.4 faste dagsorden, som angivet nedenfor.

Såfremt myndighederne ændrer forsamlingsreglerne forbeholder bestyrelsen sig ret til at  udsætte tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen. Dette vil dog blive meldt ud hurtigst muligt og vi opfordre til at holde øje med dette her på hjemmesiden og i dagspressen. 

Se bestyrelsesberetning 2019 og referatet fra generalforsamling 2019 nedenfor.

Generalforsamling 2019

DOWNLOAD
190429 generalforsamling 2019.pdf
DOWNLOAD
Bestyrelses beretning 2019.pdf

Generalforsamling 2018

DOWNLOAD
Bestyrelses beretning_2018.pdf
DOWNLOAD
180416 Referat generalforsamling 2018.pdf

Generalforsamling 2017

DOWNLOAD
referat 2017.pdf
DOWNLOAD
bestyrelsesberetning.pdf

Generalforsamling 2016

DOWNLOAD
referat 2016.pdf