Generalforsamlingen i 2022

Generalforsamlingen i 2022 blev afholdt mandag d. 25. april kl. 17.30 på Hotel Harmonien, med nedenstående dagsorden.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår.
 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
 6. Forslag fra bestyrelsen
 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer*.
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 10. Valg af revisor.

Ved valg til bestyrelsen var der genvalg til:

 • Morten M. Mathiasen
 • Allan Enemark
 • Lars Blunck

Herudover var der nyvalg til bestyrelsen, som erstatning for Sabine Sandkamm:

 • Jacob Wind

Ved valg af suppleanter var der genvalg til Søren Oxenvad og nyvalg af Lene Wildfang Larsen

Generalforsamling 2022

Se referat fra generalforsamlingen nedenfor samt bestyrelsens beretning.

DOWNLOAD
Ref. Generalforsamling 2022 Underskrevet
DOWNLOAD
Bestyrelsens Beretning For 2021

Generalforsamling 2021

Se referat fra generalforsamlingen nedenfor samt bestyrelsens beretning.

DOWNLOAD
Ref. Generalforsamling 2021 Underskrevet
DOWNLOAD
Bestyrelsens Beretning For 2020

Generalforsamling 2020

Se referat fra generalforsamlingen nedenfor samt bestyrelsens beretning.

DOWNLOAD
Bestyrelsens Beretning For 2021
DOWNLOAD
Bestyrelsens Beretning 2020

Generalforsamling 2019

Se bestyrelsesberetning 2019 og referatet fra generalforsamling 2019 nedenfor.

DOWNLOAD
190429 generalforsamling 2019.pdf
DOWNLOAD
Bestyrelses beretning 2019.pdf

Generalforsamling 2018

Se bestyrelsesberetning 2018 og referatet fra generalforsamling 2018 nedenfor.

DOWNLOAD
Bestyrelses beretning_2018.pdf
DOWNLOAD
180416 Referat generalforsamling 2018.pdf

Generalforsamling 2017

Se bestyrelsesberetning 2017 og referatet fra generalforsamling 2017 nedenfor.

DOWNLOAD
referat 2017.pdf
DOWNLOAD
bestyrelsesberetning.pdf

Generalforsamling 2016

Se bestyrelsesberetning 2016 og referatet fra generalforsamling 2016 nedenfor.

DOWNLOAD
referat 2016.pdf