Generalforsamling 2019

Årets generalforsamling blev afholdt mandag d. 29. april 2019 kl. 17.30 på Hotel Harmonien.

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent
2.   Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3.   Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4.   Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende
      driftsår fremlægges til orientering.
5.   Fremlæggelse af investeringsplan
6.   Forslag fra bestyrelsen
7.   Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer
9.   Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Se bestyrelsesberetning 2018 og referatet fra generalforsamling 2018 nedenfor.

Generalforsamling 2018

DOWNLOAD
Bestyrelses beretning_2018.pdf
DOWNLOAD
180416 Referat generalforsamling 2018.pdf

Generalforsamling 2017

DOWNLOAD
referat 2017.pdf
DOWNLOAD
bestyrelsesberetning.pdf

Generalforsamling 2016

DOWNLOAD
referat 2016.pdf