Generalforsamlingen i 2021

Generalforsamlingen i 2021 blev afholdt mandag d. 13. september på Hotel Harmonien, med nedenstående dagsorden.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
  3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
  4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår.
  5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
  6. Forslag fra bestyrelsen
  7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer*.
  9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  10. Valg af revisor.

*Bestyrelsesmedlemmer på valg:

      Søren Knudsen       (modtager genvalg)
      Michael Mouritzen (modtager genvalg)
      Erik Knutzen            (modtager ikke genvalg)

Idet Erik Knutzen ikke ønsker genvalg vil bestyrelsen foreslå advokat Mette Bindeballe Hedegaard som nyt bestyrelsesmedlem, idet Mette vil kunne tilføre bestyrelse nogle vigtige juridiske kompetencer og bestyrelseserfaring. Mette har desuden været 1. suppleant for bestyrelsen siden 2019.

Ift. pkt. 6 og 7 er der ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen og bestyrelsen fremsætter heller ikke forslag til behandling på dette års generalforsamling.

Nedenfor kan referatet fra generalforsamling 2021 downloades.

DOWNLOAD
Ref. Generalforsamling 2021 Underskrevet
DOWNLOAD
Bestyrelsens Beretning For 2020

Generalforsamling 2020

Se referat fra generalforsamlingen nedenfor samt bestyrelsens beretning.

DOWNLOAD
200914 Generalforsamling 2020
DOWNLOAD
Bestyrelsens Beretning 2020

Generalforsamling 2019

Se bestyrelsesberetning 2019 og referatet fra generalforsamling 2019 nedenfor.

DOWNLOAD
190429 generalforsamling 2019.pdf
DOWNLOAD
Bestyrelses beretning 2019.pdf

Generalforsamling 2018

Se bestyrelsesberetning 2018 og referatet fra generalforsamling 2018 nedenfor.

DOWNLOAD
Bestyrelses beretning_2018.pdf
DOWNLOAD
180416 Referat generalforsamling 2018.pdf

Generalforsamling 2017

Se bestyrelsesberetning 2017 og referatet fra generalforsamling 2017 nedenfor.

DOWNLOAD
referat 2017.pdf
DOWNLOAD
bestyrelsesberetning.pdf

Generalforsamling 2016

Se bestyrelsesberetning 2016 og referatet fra generalforsamling 2016 nedenfor.

DOWNLOAD
referat 2016.pdf