Bæredygtighed

Dansk Fjernvarme og Dansk Energi har i 2015 indgået en frivillig brancheaftale omkring sikringen af bæredygtigheden for anvendelse af træflis og træpiller til energiproduktion. Regeringen har i oktober 2020 indgået ny aftale omkring anvendelse af træbiomasse og i denne aftale er kravet til bæredygtighed skærpet yderligere.

Haderslev Fjernvarme anvender træflis til næsten 100% af sin årlige varmeproduktion og lever allerede nu op til de nye bæredygtighedskrav.

Hos Haderslev Fjernvarme køber vi kun dansk flis og så vidt muligt lokalt, hvilket i 2019 betød at den til vores værker leverede flis i gennemsnit kun bliver transporteret ca. 35 km.

Nedenfor kan du læse mere om den gamle brancheaftale og se statusrapport for bæredygtig biomasse hos Haderslev Fjernvarme 2019 samt vore generelle betingelser for levering af biomasse.

Haderslev Fjernvarme stiller krav til alle flisleverandører ift. bæredygtighed, således at 100% af den biomasse der anvendes er bæredygtig.

//