Vi har samlet et par gode råd

Hvordan bruger du din fjernvarme på den mest økonomiske og miljørigtige måde. Jo mere du får ud af din varme, jo mindre bliver din varmeregning.

OBS! Som tommelfingerregel kan du spare ca. 5% på dit varmeforbrug ved at sænke rumtemperaturen med bare 1 grad! Rumtemperaturen bør ikke være under 16 grader, da der så kan opstå problemer med skimmelsvamp.

Kontroller forbruget ved måleraflæsning. En måler/termostat kan blive defekt, anlægget kan være forkert justeret. Følg nemt dit forbrug og returtemperatur jævnligt med vores online tjeneste; eForsyning, eller aflæs din måler regelmæssigt - mindst én gang om ugen. Vælg fx. en fast ugedag.

Radiatoren

Du bør aldrig åbne fuldt for én radiator for at få hurtig varme. Brug alle radiatorer i rummet.

Radiatoren fungerer korrekt, når den er varm i toppen og kold i bunden.

Luft radiatoren ud ved at åbne kort for  luftskruen, hvis radiatoren klukker lidt.

Termostaterne

Indstil  så alle radiatorerne i rummet står ens.

Placer aldrig gardiner, møbler eller tøj på eller foran radiatoren eller termostaten.

Luften omkring radiatoren skal have frit løb, og termostatens føler må ikke være tildækket.

Indstil dine radiatortermostaterne til passende rumtemperatur er nået. Begynd fx ved indstilling 3. Med laveste indstilling vil radiatortermostaterne holde en rumtemperatur på ca. 8° C.

Returventiler: Returventilerne åbner for returvandet, når det er afkølet til den indstillede temperatur, begynd med indstilling lidt under 2. Med laveste indstilling er radiatoren frostsikret.

Returtemperatur 

Fjernvarmevandet skal "tappes" for mest mulig energi (varme), inden det returneres til varmeværket. Det vil sige, at vandet afkøles mest muligt i radiatorerne og varmtvandsbeholder.

Ved berøring af en radiators underside skal den føles næsten kold.

Hvis der i en stue findes flere radiatorer, opnår du lettere den krævede returtemperatur på fjernvarmevandet ved at holde alle lidt åbne i stedet for én meget åben.

Indeklima 

Luft ud jævnligt i ca. 5 minutter ad gangen. Luk termostaterne imens du lufter ud.

Undgå fugt i boligen ved; at tørre tøj uden-dørs, hold rumtemperaturen over 14 oC og hold kolde ydervægge fri for møbler.

Det varme vand 

Indstil temperaturen på det varme brugsvand til max. 50-55 oC. Ved højere temperatur øges risikoen for kalkdannelser, hvilket nedsætter levetiden på din veksler/beholder.

Tag brusebad, så bruger du kun ca. 45 liter mod ca. 145 liter ved karbad.

Der findes mange forskellige typer fjernvarmeanlæg. Har du problemer med fjernvarmeforsyningen, eller er du i tvivl om hvordan dit anlæg virker, er du velkommen til at aftale et gratis besøg af en fra vores Serviceafdeling.

Konstaterer du fejl på varmeanlægget skal du omgående kontakte din Vvs-installatør.

//