Prisnedsættelse pr. 1. juni 2023

25. maj 2023

Fra 1. juni 2023 sænkes prisen på det variable bidrag fra 863,75 kr. pr. MWh til 570 kr. pr. MWh.

For et standardhus, der bruger 18,1 MWh om året, vil prisnedsættelsen betyder en besparelse for kunderne på ca. 2.650 kr. i årets sidste syv måneder.


Haderslev Fjernvarme er kommet økonomisk bedre gennem vintermåneder i 2023 end forventet. Den milde start på 2023 har givet et meget lavt gasforbrug og til meget lavere gaspris end budgetteret. Samtidig er der nu indgået kontrakter for størstedelen af den træflis der skal bruges til sæsonen 2023/2024, med lavere priser på træflis end budgetteret.

Mindre gasforbrug, til lavere gaspris, lavere pris på træflis og øvrige reducerede omkostninger betyder, at de budgetterede omkostninger for 2023 forventes at blive 23,2 mio. kr. lavere.

Lavere omkostninger betyder jf. Varmeforsyningslovens hvile-i-sig-selvprincip (fjernvarmen må hverken give over- eller underskud), at indtægterne skal reduceres og dette betyder at fjernvarmeprisen (kr./MWh) sættes ned pr. 1. juni 2023.

Prisnedsættelsen skaber dermed balance mellem omkostninger og indtægter, så det reviderede budget ender med et resultat der går i nul.

Hvad betyder prisnedsættelsen for kunderne?

Den besparelse på varmeregningen som kunderne får, vil kunderne kunne mærke ift. det de skal betale aconto på opkrævningerne som forfalder 1. august, 1. oktober og 1. december 2023.
Dvs. at prisnedsættelsen har effekt for den varme, kunderne bruger fra 1. juni 2023, mens den varme kunderne har brugt i fra 1. januar til 31. maj 2023 bliver afregnet til den gamle pris.

 

Hvorfor er det muligt at nedsætte prisen nu?

Der er to primære årsager til at vi kan nedsætte prisen.

  • For det første har vi undgået at bruge særlig meget gas i løbet af vinteren. Det skyldes nok i høj grad, at forbrugerne har sparet på varmen og derudover at vinteren har været mildere end vi havde budgetteret med. Vores primære varmekilde er træflis, og kun når vores 3 træfliskedler ikke kan følge med til at dække varmeforsyningen i byen, er der behov for at tænde for gasmotorer eller gaskedler.
    Naturgassen er flere gange dyrere end træflis, hvilket betyder at en reduktion i gasforbruget giver en stor reduktion i omkostningerne. Det lavere varmesalg betyder der skal pumpes mindre varme rundt i byen og dermed lavere el-omkostninger til pumperne – ligesom elpriserne også har været lavere end budgetteret.

 

  • Den anden årsag er, at vi har ønsket at have overblik over træflisleverancen for sæson 2023/2024 inden vi kunne melde en prisnedsættelse ud. Og selvom træflispriserne slet ikke har taget det samme dyk i pris som de øvrige energiformer, har vi nu lavet kontrakter for de største mængder træflis. Det giver sikkerhed for budgettet, som vi kan veksle til en prisnedsættelse for kunderne.

Hvad gør vi for at undgå store prisudsving i fremtiden

Alle blev hårdt ramt af energikrisen, da den for alvor ramte i foråret/sommeren 2022. Den store fordel med fjernvarme er, at vi kan veksle mellem de energiformer, der er mest optimale på et givent tidspunkt dvs. at vi har flere strege at spille på ift. at producere billig varme.

Allerede inden energikrisen ramte os, var det planlagt, at Haderslev Fjernvarme skulle etablere en stor kollektiv varmepumpe. Og suppleret med elkedler og større lagerbeholdning til varmt vand (akkumulerings-tanke, der fungerer som batterier), vil det give os flere muligheder for altid at vælge det billigste alternativ.

Varmepumpen er sendt i udbud, og der er købt et grundstykke i Erhvervsområde Langkær. Forventningen er at varmepumpen vil stå klar til drift i efteråret 2024.

Udviklingen i varmeprisen (kr./MWh) siden 1. jan. 2022
//