Klimasikring og grøn varme: Vilstrupvej, Kløvermarken, Brombærvej, Hjortebrovej

26. juni 2024

Vi beklager vi forstyrrer borgerne omkring Kløvermarken/Brombærvej m.fl. Men det er for at hjælpe klimaet og den grønne omstilling. Og for spare penge.

Haderslev Fjernvarme og Provas er gået sammen om at etablere nye ledninger på Vilstrupvej/Kløvermarken og Brombærvej på samme tid. Derfor graver vi vejen op – og det vil påvirke alle, der skal færdes i området. I særdeleshed beboerne. Men ved at samarbejde, kan vi nøjes med at belaste området én gang, frem for at komme igen efter fx et halvt år og grave igen.

At vi samarbejder hjælper både klimaet i form af mindre CO2-udledning ved selve etableringsarbejdet. Og det hjælper også økonomien i projekterne – og dermed borgerne i Haderslev.

Når to aktører skal arbejde sammen, kræver det nøje planlægning. Og den plan, der er lagt i samarbejde med Haderslev Kommune, starter med lukning af krydset Vilstrupvej/Kløvermarken i uge 27. Krydset er lukket hele skolernes sommerferie – til og med uge 32. I samme periode lukkes også Vilstrupvej fra Hjortebrovej frem til Kløvermarken.

Hvis alt går som planlagt, vil gravearbejdet på Brombærvej også starter i sommerferien – og så arbejdes der på både Kløvermarken og Brombærvej i august og september. Da de største ledninger skal lægges ned på Kløvermarken, vil arbejdet her fortsætter i oktober og november.

Vi vil gøre hvad vi kan for at belaste jer mindst muligt, og i samarbejde med Haderslev Kommune og andre myndigheder sørge for omkørselsmuligheder og fremkommelighed. Men alt kan desværre ikke lade sig gøre, når så store anlægsarbejder går i gang.

Så vi beklager på forhånd, at vi kommer til at påvirke jeres daglige færden.

 

Arbejdets etaper:

Vilstrupvej, inkl. krydset ved Kløvermarken er helt spærret fra 1. juli til 11. august.

Brombærvej er spærret i etaper i perioden juli til september.

Kløvermarken er spærret i etaper i perioden juli til oktober.

Der sikres fremkommelighed via skiltning med omkørsel, når vejene er lukket.

Der vil være ændrede busruter i perioden – læs mere på sydtrafik.dk

Borgere, der i kortere perioder ikke kan bruge deres indkørsel får direkte besked i deres postkasse.

 

Om de to projekter

Provas etablerer en ny regnvandsledning, der skal klimasikre Sydbyen mod de større mængder regnvand, der forventes i fremtiden.

Læs mere på Provas.dk

 

Haderslev Fjernvarme etablerer en ny fjernvarmeledning, der skal forsyne Haderslev By med varme produceret på den nye varmepumpe, der etableres i industrikvarter Langkær. Anlægget skal allerede tages i brug i efteråret 2024 – og vil give Haderslev Fjernvarme mulighed for at producere grøn varme fra flere kilder. Flis vil fortsat være hovedkilden til varme i Haderslev – men varmepumpen forventes i sommerperioder at kunne dække hele varmebehovet. Samtidig giver det en ekstra økonomiske mulighed for at producere billig varme, når strømmen er billig. Sammen med varmepumpen etableres også en elkedel og en 5000 m3 akkumuleringstank. I den nye akkumuleringstank kan vi gemme op til 300 MWh varme, som vi så kan bruge af, når strømmen er dyr.

Og de nye anlæg kommer til at spille sammen med de eksisterende fjernvarmeanlæg og akkumuleringstanke. Det giver os mange strenge at spille på.

Men alt det kan kun lade sig gøre, når den nye varmecentral i Langkær bliver forbundet med en ledning ind til byen – via Brombærvej – Kløvermarken – Vilstrupvej og Hjortebrovej.

Kontakt vedr. fjernvarmeprojektet: info@haderslev-fjernvarme.dk eller telefon 7452 2188

//