Bæredygtighed

Dansk Fjernvarme og Dansk Energi har i 2015 indgået en frivillig brancheaftale omkring sikringen af bæredygtigheden for anvendelse af træflis og træpiller til energiproduktion.

Haderslev Fjernvarme anvender træflis til næsten 95% af sin årlige varmeproduktion og er omfattet af ovenstående brancheaftale.

Nedenfor kan du læse mere om brancheaftalen og statusrapport for bæredygtig biomasse for Haderslev Fjernvarme 2018 samt vore generelle betingelser for levering af biomasse.

Haderslev Fjernvarme stiller krav til alle flisleverandører ift. bæredygtighed, således at 100%& af den biomasse der anvendes er bæredygtig.