Bæredygtighed

Dansk Fjernvarme og Dansk Energi har i 2015 indgået en frivillig brancheaftale omkring sikringen af bæredygtigheden for anvendelse af træflis og træpiller til energiproduktion.

Haderslev Fjernvarme anvender træflis til næsten 95% af sin årlige varmeproduktion og er omfattet af ovenstående brancheaftale.

Nedenfor kan du læse mere om brancheaftalen og statusrapport for bæredygtig biomasse for Haderslev Fjernvarme 2016 samt vore generelle betingelser for levering af biomasse.