Fjernvarmeprisen påvirkes ikke

24. september 2021

El- og gasprisernes stigning påvirker ikke fjernvarmeprisen i Haderslev

Hvis man følger med i energipriserne, er det næppe gået nogens næse forbi at både el-priserne og gaspriserne er høje lige nu. Det er forskellige forhold, der påvirker disse markeder – men det påvirker kun minimalt fjernvarmeprisen i Haderslev.

Haderslev Fjernvarmes primære produktion sker på certificeret bæredygtigt træflis fra lokale skove – og vi har længerevarende kontrakter og relationer til vores flisleverandører, der er med til at sikre stabile priser.

Kun et par procent af vores varme produceres på gas – og det er kun om vinteren, når det er virkelig koldt. Resten af året kan vi nøjes med træflis.

Vores pumper til at pumpe fjernvarmevandet ud til forbrugerne bruger el – men de forhøjede elpriser vil kun kunne mærkes meget marginalt på fjernvarmeprisen.

Det smarte ved fjernvarme er jo netop at vi kan skabe et robust produktionsmix – så uanset hvordan de forskellige brændsels- og energimarkeder udvikler sig, har vi mulighed for at udjævne prisen.

I vores udvidelsesprojekt 2021-2026, ligger også etableringen af en varmepumpe, hvor pumperne drives af el. Når den etableres, vil vi kunne veksle mellem el, gas og træflis alt efter hvordan det er mest optimalt at producere varmen!