Priserne stiger fra 1. januar 2023. Desværre!

19. september 2022

Priserne stiger fra 1. januar 2023. Desværre

 

Ingen i energibranchen går ram forbi, og nu bliver vi desværre, for anden gang i år, nødt til at varsle en prisstigning. Priserne stiger igen fra 1. januar 2023.

Varmeprisen stiger med ca. 75 %

Det er ikke kun prisen på naturgas og el, der er på himmelflugt i disse måneder. Derfor bliver vores fjernvarmekunder nu også ramt på økonomien: Fra 1. januar stiger fjernvarmeregningen med ca. 700 kroner om måneden for et standardhus på 130 kvadratmeter, mens en standardlejlighed på 70 kvadratmeter skal finde næsten 600 kroner ekstra i budgettet.

 

Fakta om prisstigningen

 • Den samlede prisregulering træder i kraft den 1. januar 2023.

 • Den månedlige varmeregning for et standardhus stiger med 713,63 kr. inkl. moms. Det svarer til 75 % stigning i forhold til 1. september 2022.
  Den årlige varmepris vil så udgøre 19.989 kr. For huse med Kompletabonnement vil den udgøre 22.629 kr. inkl. afskrivninger. Standardhuset er på 130 kvadratmeter og har et årligt forbrug til opvarmning og varmt brugsvand på 18,1 MWh.

 • For en standardlejlighed stiger den månedlige varmeregning med 589,06 kr. inkl. moms. Det svarer til 77 % stigning i forhold til 1. september 2022.
  Den årlige varmepris vil så udgøre 16.256,25 kr. For lejligheder med Kompletabonnement vil den udgøre 18.896,25 kr. inkl. afskrivninger. Standardlejligheden er 75 kvadratmeter og har et årligt forbrug på 15 MWh.

Varmeregningen består både af faste og variable takster, og det er især de variable omkostninger til forbruget, der stiger. Du kan se alle vores priser her

 

Du kan selv tage toppen af prisstigningen

Det er den variable del af varmeregningen, der stiger mest. Derfor afhænger prisen mest af dit forbrug. Du kan derfor gøre en del for selv at spare på varmen.

Hvis du f.eks. sænker rumtemperaturen med 1 grad, kan du som tommelfingerregel spare ca. 5% på varmeforbruget.

Se vores gode råd til at udnytte fjernvarmen bedst muligt her.

 

Prisen afspejler vores omkostninger - ikke andet

I Haderslev fremstiller vi fjernvarmen på ca. 95 % træflis og 5 % naturgas, og der går el til drift af pumper m.m. Fakta er nu, at prisen på flis er steget til det dobbelte siden 2021, gasprisen er firedoblet, og elprisen seksdoblet. Da fjernvarmen bliver drevet efter et hvile-i-sig-selv-princip i Varmeforsyningsloven, skal udgifter og indtægter balancere. Så efter mange år med stabile priser er der nu ingen vej uden om en markant prisstigning.

Bestyrelsesformand Søren Knudsen siger:

- En prisstigning på 75 % er voldsom, og vi er helt klar over konsekvensen for vores kunder. Desværre kan vi ikke engang love, at prisstigningen bliver den sidste. Særligt krigen i Ukraine og den anspændte relation til Rusland gør det meget vanskeligt at forudse, hvad der kommer til at ske på energimarkedet. Det, vi kan love, er, at vi gør vores yderste for at sikre leverancerne af flis - så billigt som muligt. Det vil betyde, at vi skal indkøbe mindre gas. Og skulle det ske, at markedet falder i 2023, falder varmeprisen naturligvis også.

 

Gas og varmepumper er stadig dyrere end fjernvarme

Mange kommende fjernvarmekunder spørger nu sig selv, om deres varmeøkonomi ville være bedre tjent med gas eller varmepumper. Men ifølge vores beregninger er fjernvarmen stadig det billigste alternativ. Det gælder også, hvis man ikke medregner afskrivninger på det anlæg, man skal bruge.

 

Prisen på forskellige typer opvarmning

 

Du kan se de fulde beregninger her.

Information om prisstigningen er udsendt den 19. september via eBoks, mail eller alternativt med fysisk brev.

Spørgsmål og svar om prisstigningen
Hvordan har Haderslev Fjernvarme beregnet prisstigningen?

Det korte svar er, at vi skal følge et ”hvile i sig selv”-princip. Det siger lovgivningen. Derfor vil stigende produktionspriser medføre en stigende varmeregning til fjernvarmekunderne.

"Hvile i sig selv" betyder, at vi ikke må generere over- eller underskud set over en årrække. Som følge af stigende energipriser på træflis, naturgas og el i 2022 og med forventning om et fortsat højt prisniveau i 2023 vil produktionsomkostningerne til fjernvarmen stige. Derfor vil selskabet genere et underskud, hvis vi ikke hæver prisen. Det må vi ikke ifølge loven.

Når energipriserne falder igen, falder vores omkostninger og ”hvile i sig selv”-princippet gør, at vi skal tilpasse vores indtægter, dvs. reducere indtægterne. Det vil vi så gøre ved at sætte fjernvarmeprisen ned.

Vi følger med andre ord markedet, også når det falder. Men som markedet ser ud nu, ser vi ikke prisfald som realistiske i 2023.

Kommer der flere prisstigninger på fjernvarmen?

Som markedet er lige nu, og med den store usikkerhed, som krigen i Ukraine medfører, kan det ikke udelukkes, at der kommer flere prisstigninger.

Vi forsøger dog at sikre leverancerne på især træflis og har her et særligt fokus på at indkøbe til bedst mulig pris.

Hvad kan jeg selv gøre?

Med de historisk høje energipriser er det vigtigere end nogensinde, at du sparer på varmen. Det kan både gavne din egen varmeøkonomi direkte - og bidrage til, at vores fælles regnskab bliver mindre presset. De vigtigste råd er:

 • Skru ned for radiatoren. For hver grad, du sænker temperaturen i din bolig, kan du spare omkring 5 % på din varmeregning.

  Hvis alle i fjernvarmefællesskabet formår at spare blot 5 % på varmen, falder vores produktionsomkostninger med hele 13 %. Det skyldes, at de sidste procenter af varmeproduktionen er de dyreste, fordi det er her, vi bruger naturgas. Hvis vi kan tage toppen af forbruget, tager vi altså også toppen af prisstigningen.
 • Overvej, om du kan flytte noget af dit forbrug til de tidspunkter, hvor der er mindst pres på produktionen. For eksempel ved at tage dagens varme bad uden for de mest belastede tidspunkter morgen og aften.

Jo bedre vi kan udjævne forbruget over døgnets 24 timer, jo mindre gas bruger vi. Og jo billigere bliver varmen for alle.

Find alle vores gode råd til at spare på varmen her.

Kan jeg melde fjernvarme fra?

Det afhænger af forholdene på din konkrete ejendom. Lokalplanen for dit område kan været omfattet af tilslutningspligt. Er der ikke tilslutningspligt, kan du udtræde af fjernvarmen jf. de Almindelig Leveringsbestemmelsers stk. 2.18, 2.19 og 2.20. Typisk skal opsigelsen ske med 12 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår.

Det koster ca. 15.000 kroner for afkoblingen, alt afhængig af forholdene på din ejendom. Afkoblingen afregnes efter faktiske omkostninger. Hvis du senere vil kobles på fjernvarme igen, så koster det ca. 40.000 kroner i stikledningsbidrag og investeringsbidrag for et parcelhus. Dertil kommer omkostningerne til installation i selve huset.

Se de Almindelige Leveringsbestemmelser her

Jeg er tilmeldt jeres udvidelsesprojekt. Kan jeg melde fra igen?

Det er muligt at få ophævet sin kontrakt uden omkostninger, så længe vi endnu ikke har nået at grave ledninger ind til din ejendom.

Når du først har fået fjernvarme, henviser vi til spørgsmålet "Kan jeg melde fjernvarme fra?"

Inden du ophæver din kontrakt med os, vil vi dog anbefale dig at læse yderligere om prisen på andre opvarmningsformer - vores beregninger viser, at fjernvarme fortsat er det billigste alternativ.

Kan jeg splitte aconto-regningerne op?

Hvor store dine aconto-rater bliver i 2023 beregnes først i januar 2023, og disse bliver til den tid baseret på dit MWh-forbrug i hele 2022. Det kan derfor allerede nu betale sig at spare på varme i resten af 2022.
I sidste halvdel af januar 2023 vil både din årsopgørelse for 2022 være klar og samtidig med det har vi dit aconto-budget for 2023 klar. Når du modtager dit aconto-budget 2023, kan vi se på mulighederne for, at splitte en til to af aconto-regningerne op i to dele, så der i praksis betales månedligt.
Når du har modtaget dit aconto-budget for 2023 er du velkommen til at kontakte os via mail: info@haderslev-fjernvarme.dk og vi vil så kontakte dig så hurtigt som muligt for, at aftale nærmere.

Kan jeg få varmehjælp?

Du kan søge om varmetillæg, hvis du er folkepensionist eller tilkendt førtidspension før 2003, uanset om du er lejer eller ejer

Læs mere om varmetillæg her: Varmetillæg (borger.dk)

Jeg bor til leje, og betaler ikke direkte til Haderslev Fjernvarme

Når du betaler varme gennem din udlejer, er det udlejeren, du skal kontakte i forhold til om der skal ske noget med din acontoopkrævning via huslejen. I den situation kender vi hos Haderslev Fjernvarme hverken dit forbrug eller din opkrævning, så kontakten skal ske gennem din udlejer.

Hvad betyder indefrysningsordningen på fjernvarmen?

Den nye indefrysningsordning omfatter de fjernvarmeselskaber, der har en budgetteret samlet varmepris for et standardhus der overstiger 1,44 kr.pr kWh (inkl. moms) svarende til en årlig udgift, der overstiger 26.000 kr. 

Hos Haderslev Fjernvarme vil den gennemsnitlige pris for et standardhus, pr. 1. jan. 2023, ligge på 19.988,50 kr. (1,10 kr. Pr. KWh) hvilket medfører, at Haderslev Fjernvarme ikke er omfattet denne ordning.

Det betyder at selvom dit samlet varmeforbrug overstiger en pris på 26.000 kr. har du ikke mulighed for at gøre brug af denne ordning.

Hvor kan jeg klage?

Fjernvarmeforbrugere har en af Danmarks stærkeste forbrugerbeskyttelsesregler i Varmeforsyningsloven, som vi er pålagt at følge. Varmeforsyningsloven sætter rammerne for hvad vi må opkræve hos forbrugerne, og hvordan vi skal varsle prisstigninger. Du kan klage til Ankenævnet. Du finder klagevejledningen her.

//