Prisstigning pr. 1. sep. 2022

9. august 2022

Varmeprisen stiger pr. 1. sep. 2022

Desværre er det ikke muligt at indfri vores ambition om, at holde varmeprisen i ro i 2022.

Energikrisen i Europa, med eksplosiv stigning af el- og gaspriser, har også fået afsmittende virkning på prisen på træflis og dermed på vores omkostninger til at producere fjernvarme.

Som fjernvarmeselskab skal indtægter og omkostninger balancere, hvilket er affødt af Varmeforsynings-lovens ”hvile-i-sig-selv-princip” og vores øgede omkostninger betyder derfor at prisen på fjernvarme desværre skal hæves.

Fra 1. september hæver vi derfor det variable bidrag fra 445 kr. pr. MWh til 500 kr. pr. MWh.

Alle øvrige priser er uændrede.

Dette berører omkostningen for den varme du bruger fra 1. september til 31. december 2022, mens den varme du har brugt fra 1. januar til 31. august 2022, ikke berøres af prisstigningen.

Varmeomkostningen for et standardhus, der bruger 18,1 MWh om året, vil stige med ca. 350 kr. i alt i årets sidste fire måneder.

Helt lavpraktisk hæver vi de sidste to acontorater  med 10 %, til betaling den 1. oktober og 1. december.

 

EKSEMPEL: Hvis din seneste acontorate var på 2.000 kr, bliver de sidste to acontorater på 2.200 kr.

 

Når varmeåret afsluttes sender vi som normalt en årsopgørelse, hvor du kan se dit præcise forbrug før 31. august og efter 1. september til de forskellige priser.

Du kan selvfølgelig altid se dit faktiske forbrug via APP’en e-Forsyning eller via selvbetjeningen på vores hjemmeside.


Prisen stiger yderligere 1. januar 2023

Da energikrisen ser ud til at fortsætte ind i 2023, og der dermed ikke er udsigt til fald i prisen på hverken el, naturgas eller træflis, vil vores produktionsomkostninger i 2023 stige yderligere. Vi må derfor desværre også allerede nu varsle en markant prisstigning pr. 1. januar 2023.

Vi arbejder dog intenst på at imødegå de stigende omkostninger og du vil derfor først ultimo september 2022, modtage yderligere et informationsbrev med de nye priser for 2023.

 

Gode råd til at reducere din varmeregning

Det bedste råd ift. at reducere din varmeregning er at spare på varmen. Som tommelfingerreglen kan du faktisk spare hele 5% på dit fjernvarmeforbrug ved, at sænke rumtemperatur med bare 1 grad.

Når du sparer på varmen hjælper du faktisk også med, at reducere vores omkostninger til at producere varme, så vi f.eks. bruger mindre at det dyreste brændsel, som er naturgas. Ved lavere omkostninger kommer besparelsen 100% tilbage til forbrugerne, ved at vi så kan sænke prisen på fjernvarme, hvilket er en af de rigtigt gode ting ved at være en del af et forbrugerejet selskab.

Du kan finde yderligere spareråd på Energistyrelsens hjemmeside om energi: www.sparenergi.dk

 

Hvad gør vi for at fremtidssikre fjernvarmen i Haderslev

Energikrisen har som nævnt efterhånden ramt alle energiformer – og opvarmningen af boligen er derfor blevet dyrere uanset, hvad der anvendes til opvarmning.

Den store fordel ved fjernvarme er, at vi kan veksle mellem de energiformer, der er mest optimale på et givent tidspunkt.

I dag benytter vi flis eller naturgas – men for at fremtidssikre fjernvarmen er vi ved at projektere etablering af både en stor kollektiv varmepumpe samt mindre elkedler. Dette suppleres med yderligere lagerbeholdninger til varmt vand (akkumuleringstanke, der fungerer som batterier).

Det vil gøre Haderslev Fjernvarme endnu mere robust til at håndtere de udsving i energipriserne, der forventes at blive flere af i fremtiden.

 

Spørgsmål og svar

Prisstigningen har givet anledning til flere spørgsmål og vi har nedenfor samlet disse så du her sandsynligvis kan finde svar på det du gerne vil vide omkring prisstigningen.

Prisstigning pr. 1. sep. 2022

 

Yderligere information omkring prisstigning på fjernvarmen

Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte os på telefon 74522188 eller mail info@haderslev-fjernvarme.dk

//