Prisjustering fra 1. januar 2024

22. december 2023

Prisjustering fra 1. januar 2024.

 

Energibranchen er fortsat påvirket af Ukrainekrigen hvilket også gør sig gældende for priserne på naturgas og træflis. Priserne på fjernvarme får
derfor en mindre justering pr. 1. jan. 2024

Varmeprisen stiger med 3,5%

Fjernvarmeprisen stiger med 3,5% fra 1. januar 2024. Det betyder, at din fjernvarmeregning stiger med ca. 38 kroner om måneden for et standardhus på 130 kvadratmeter. For en standardlejlighed på 70 kvadratmeter stiger regningen med ca. 31 kroner om måneden.

Vi ved, at det kan være en udfordring at finde penge til stigende udgifter. Men vi vil gerne understrege, at prisen for fjernvarme stadig er lavere end den var i starten af 2023. Hos Haderslev Fjernvarme lægges vores budgetter for 12 måneder, ligesom de fleste husholdninger, og prisjusteringen forventes derfor ikke at have så store konsekvenser for den enkelte.

Den gennemsnitlige standardpris falder i 2024

Vi kunne glæde vores kunder med en kraftig prisnedsættelse pr. 1. juni 2023, sammenholdt med den meget høje pris der var gældende fra 1. januar 2023 til 31. maj 2023. En gennemsnitlig pris for et standardhus i 2023 var på kr. 15.144,86. I 2024 falder prisen for et standardhus til kr. 13.382,00. Dette er et fald på kr. 1.762,86 for 12 måneder og 146,90 kr. pr. måned. (se graf længere nede)

 

Fakta om prisstigningen

• Den samlede prisregulering træder i kraft den 1. januar 2024.

• Den månedlige varmeregning for et standardhus stiger med 37,71 kr. inkl. moms. Det svarer til 3,5% stigning i forhold til 1. juni 2023.
Den årlige varmepris vil i 2024 udgøre 13.382 kr. (gns.pris i 2023: 15.144 kr.)
For huse med Komplet-abonnement vil den udgøre 16.286 kr.
Et standardhuset defineres som værende 130 kvadratmeter og med et årligt forbrug
til opvarmning og varmt brugsvand på 18,1 MWh.

• For en standardlejlighed stiger den månedlige varmeregning med 31,25 kr. inkl. moms. Det svarer til 3,5% stigning i forhold til 1. juni 2023.
Den årlige varmepris vil i 2024 udgøre 10.781,25 kr. (gns.pris i 2023: 12.242 kr.)
En Standardlejlighed defineres som 75 kvadratmeter og med et årligt forbrug på 15 MWh.

Varmeregningen består både af faste og variable takster, og i 2024 er det alene de variable omkostninger til forbruget, der stiger. Du kan se alle vores priser her

 

Du kan selv tage toppen af prisstigningen

Det er den variable del af varmeregningen, der stiger mest. Derfor afhænger prisen mest af dit forbrug. Du kan derfor gøre en del for selv at spare på varmen.

Hvis du f.eks. sænker rumtemperaturen med 1 grad, kan du som tommelfingerregel spare ca. 5% på varmeforbruget.

Se vores gode råd til at udnytte fjernvarmen bedst muligt her.

 

Spørgsmål og svar om prisstigningen
Hvordan har Haderslev Fjernvarme beregnet prisstigningen?

Det korte svar er, at vi skal følge et ”hvile i sig selv”-princip. Det siger lovgivningen. Derfor vil stigende produktionspriser medføre en stigende varmeregning til fjernvarmekunderne.

"Hvile i sig selv" betyder, at vi ikke må generere over- eller underskud set over en årrække.

Hvis energipriserne falder igen, falder vores omkostninger og ”hvile i sig selv”-princippet gør, at vi skal tilpasse vores indtægter, dvs. reducere indtægterne. Det vil vi så gøre ved at sætte fjernvarmeprisen ned.

Kommer der flere prisstigninger på fjernvarmen?

Som markedet er lige nu, og med den store usikkerhed, som krigen i Ukraine medfører, kan det ikke udelukkes, at der kommer flere prisstigninger.

Vi forsøger dog at sikre leverancerne på især træflis og har her et særligt fokus på at indkøbe til bedst mulig pris.

Haderslev Fjernvarme kan i løbet af 2024 tage et nyt stort varmepumpeanlæg og endnu en elkedel i brug. Naturgasforbruget forventes dermed at kunne reduceres yderligere. Træflisforbruget forventes også reduceret, så sommerhalvåret 2025 forventes at blive med minimal varmeproduktion fra de træflisfyrede anlæg.
Med varmepumpeanlægget og endnu en elkedel, som får første spadestik i Industri Langkær i januar 2024, bliver Haderslev mindre sårbar ift. prisstigninger på både naturgas og træflis, men elprisen vil så i højere grad få indflydelse på varmeprisen hos Haderslev Fjernvarme.

Jeg bor til leje, og betaler ikke direkte til Haderslev Fjernvarme

Når du betaler varme gennem din udlejer, er det udlejeren, du skal kontakte i forhold til om der skal ske noget med din acontoopkrævning via huslejen. I den situation kender vi hos Haderslev Fjernvarme hverken dit forbrug eller din opkrævning, så kontakten skal ske gennem din udlejer.

Hvor kan jeg klage?

Fjernvarmeforbrugere har en af Danmarks stærkeste forbrugerbeskyttelsesregler i Varmeforsyningsloven, som vi er pålagt at følge. Varmeforsyningsloven sætter rammerne for hvad vi må opkræve hos forbrugerne, og hvordan vi skal varsle prisstigninger. Du kan klage til Ankenævnet. Du finder klagevejledningen her.

Hvorfor stiger prisen nu?

Træflis udgør ca. 95% af Haderslev Fjernvarmes varmeproduktion og her er har priserne desværre stabiliseret sig på et historisk højt niveau (60% over niveauet før Ukrainekrigen) og dermed vil produktionsomkostningerne fortsat ligge historisk højt for Haderslev Fjernvarme i 2024.

//