Tidspunkt for fjernvarme til Starup

17. maj 2024

Forventninger til fjernvarme i Starup


Hvornår kan vi forvente at få fjernvarme på vores vej i Starup? Det spørgsmål får vi fra flere nye forbrugere. Og vi kan kun svare at vi og vores gravefolk arbejder på at få områder færdige, så I kan komme til at skifte til fjernvarme – men vi kan ikke fortælle noget præcist på vejniveau endnu.
Vores entreprenør arbejder flere forskellige steder i Starup på én gang. Men før vi kan trykprøve rørene, skylle/rense dem og fylde vand på dem, skal et helt område være færdigt.

Og præcis hvordan områderne hænger sammen afhænger af hvor der skal være afspærringsbrønde, så vi kan komme til at spærre et område af ad gangen.

Så selvom man fx på Thurøvej oplever at gravearbejdet egentligt er færdigt, så er vi afhængige af at der bliver lagt rør helt ud til Lundingvej 40-50, før vi kan åbne for det område.

Så hvornår kan vi så give besked på vejniveau?
Vi kan først med sikkerhed fortælle en dato, når rørene er trykprøvet, så vi er sikre på at der ikke er lavet fejl ved etablering af rørene. Derefter kan rørene skylles/renses og vandpåfyldes.

Vi melder en dato ud på mail til jer forbrugere cirka en uge før det er muligt at få fjernvarme.

Som det ser ud lige nu, kan vi kun åbne for dele af Langelandsvej inden sommerferien. 
Øvrige områder forventes først at blive klar senere - men vores tidsplaner er med forbehold for at det både kan gå hurtigere og langsommere end forventet.

Mange vil opleve at have fjernvarme inden det igen bliver nødvendigt at tænde for radiatorerne. Men nogen må også vente til efteråret, før der kan installeres fjernvarme.
Vi har sagt at alle i Starup har fjernvarme inden nytår – og det ser også ud til at kunne holde. Måske endda også lidt før.

Vi kan godt forstå de frustrationer og spørgsmål, der opstår i forhold til tidsplanen, men vi håber på forståelse for situationen.

//