Prisen på fjernvarme forbliver uændret i 2021

16. december 2020

På bestyrelsesmøde hos Haderslev Fjernvarme d. 14. dec. 2020, har bestyrelsen godkendt budgettet for 2021, herunder priserne for 2021.

Prisen på både det variable og de faste bidrag forbliver i 2021 uændret ift. både 2019 og 2020.

Bestyrelsen glæder sig over en fortsat effektiv drift og god indsats fra medarbejderne, som har stor betydning for selskabets økonomi.

Kunderne hos Haderslev Fjernvarme kan igen i år glæde sig over at Haderslev Fjernvarme ligger blandt de 10% billigste fjernvarmeselskaber i Danmark og at Haderslev Fjernvarme er attraktiv ift. både individuel olie- og gasopvarmning.

Bestyrelsen har ligeledes besluttet, at afregningsprisen for 2020 forbliver uændret ift. den variable pris på fjernvarmeforbruget og med det milde år som 2020 har været, vil rigtigt mange kunder kunne glæde sig over, at få penge retur* når årsopgørelsen ligger klar omkring 1. februar 2021.

*Har man som kunde indbetalt mere aconto, end det forbrug man har haft i årets løb, modregnes dette overskud i 1. rate for 2021.