Generalforsamling udskydes

19. marts 2021

Generalforsamlingen i 2021 udskydes

Pga. gældende forsamlingsregler ift. Covid-19 og at der pt. ikke forligger nogen dato for, hvornår forsamlingsloftet hæves til minimum 500 deltager ved indendørsforsamlinger, har bestyrelsen den 15. marts 2021 besluttet at udskyde generalforsamlingen.

I første omgang udskydes generalforsamlingen til mandag d. 21. juni, med det forbehold at denne dato igen må ændres/udskydes til efter sommerferien.

Indkaldelse til generalforsamlingen vil ske jf. vedtægterne.