Her kan du finde svaret på en række spørgsmål.

Tøv ikke med at ringe eller skrive, hvis du mangler svar på noget.

Hvorfor skal jeg vælge fjernvarme?

Fjernvarmen i Haderslev er blandt de 9% billigste i DK og næst billigst i Sønderjylland. De fleste fjernvarmekunder angiver dog oftest, at det er nemt, stabilt og trygt.

På beregneren her kan du se, hvor mange penge du sparer ved at skifte. I dag kan et typisk hus i Haderslev spare 30% på varmeregningen ved at skifte fra naturgas til fjernvarme.

Haderslev Fjernvarme er desuden også blandt de mest miljø- og klimavenlige i Danmark.

Hele 99,5% af fjernvarmen i Haderslev er CO2-neutral (2020), og det betyder, at et gennemsnitligt hus i Haderslev kan spare miljøet for 99,5% ved at skifte fra naturgas eller olie til fjernvarme. Vores klimaambitioner stopper ikke her, hvorfor vores mål er at være 100% CO2-neutral i 2025.

Hvordan er fjernvarme bæredygtigt?

I dag bliver fjernvarmen i Haderslev i langt overvejende grad produceret på bæredygtig træflis, og 99,5% af fjernvarmen er derfor allerede CO2-neutral (2020). Haderslev Fjernvarme stiller allerede i dag krav om at 100% af al leveret træflis skal være certificeret som bæredygtigt jf. gældende regler på området.

Hvorfor skal jeg tilkendegive min interesse?

Din tilkendegivelse bruger vi i første omgang til, at fastlægge vores tidsplan ift. hvornår vi kommer med fjernvarmen i de 12 områder, der påtænkes tilbudt fjernvarme.
Tidsplanen prioriteres så de områder, hvor der er størst interesse først får tilbuddet om tilslutning til fjernvarmen. Det er helt uforpligtende at tilkendegive sin interesse her.

Hvad koster det at få fjernvarme?
Vi har lavet to skarpe tilbud på en samlet tilslutning, som du kan vælge imellem:

Komplet abonnement: 220 kr. pr. måned
Du lejer dit fjernvarmeanlæg gennem os, og vi står for al installation og fremtidig vedligeholdelse og service. Vi står endda også for gasafkoblingen, som normalt koster ca. 7.000 kr. Du betaler via et abonnement på kun 220 kr. pr. måned plus de almindelige tariffer.

Kontant kampagnepris: 35.000 kr.
Du køber tilslutningen og et fjernvarmeanlæg gennem os. Vi står for gasafkobling, installation og tilslutning, men du står selv for fremtidig vedligeholdelse og service. Du betaler kun 35.000 kr. for det hele, selvom normalprisen for et standardhus i Haderslev er ca. 70.000 kr. Herefter betaler du så de almindelige tariffer.

Hvad er indeholdt i de almindelige tariffer

Alle kunder betaler de til en hver tid gældende tariffer hvilket indeholder:

  • Varmeprisen (kr./MWh) er et variabelt bidrag og her betaler du for den mængde varme du bruger i MWh. I 2020 er prisen 445,00 kr./MWh (1 MWh = ca. 100 m3 gas)
  • Effektbidrag (kr./m2) er et fast bidrag, ud fra dit BBR-boligareal, som er med til at dække vores faste omkostninger til produktion og distribution.
    I 2020 er prisen 12,50 kr./m2
  • Administrationsbidrag (kr./måler) er et fast bidrag, som er med til at dække vores administrationsomkostninger.
    I 2020 er prisen 750,00 kr./måler

Hvor længe gælder tilbudspriserne på fjernvarmetilslutning?

Tilbudspriserne gælder i et år fra at vi har startet med at grave i dit område, men det er vigtigt at du allerede nu tilkendegiver din interesse for at få fjernvarme.

Hvis du ikke tilmelder dig inden for det år hvor tilbuddet gælder, i dit område, bortfalder din mulighed for at spare op til kr. 35.000, da du så skal betale vores almindelige priser.

Kan man få tilskud til at skifte til fjernvarme?
Der er pt. en bekendtgørelse for tilskud til fjernvarme i høring, der lægger op til, at fjernvarmeselskaber kan søge tilskud til udvidelse af deres forsyningsområde. Som borger er der ingen direkte tilskudsmulighed, men vi har alligevel nogle gode tilbud på tilslutning, som er konkurrencedygtige også ift. varmepumper.

Hvad meget kan jeg spare, ved at få fjernvarme?
Du kan spare penge på at skifte til fjernvarmen, og med beregneren her kan du regne ud, hvor mange penge du sparer ved at skifte. I dag kan et typisk hus i Haderslev spare 30% på varmeregningen ved at skifte fra naturgas til fjernvarme.

Hvor bliver fjernvarmeinstallationen placeret og hvor meget fylder det?
Når vi nærmer os udgravningen på din vej, får du besøg af en af vores medarbejdere, så I kan aftale, hvor der skal graves på din grund, hvor fjernvarmerøret skal ind i huset og placeringen af installationen. Typisk placeres fjernvarmeinstallationen der, hvor dit gamle fyr er placeret i dag. Dit fyr erstattes af en fjernvarmeinstallation med en fjernvarmeunit, som måler ca.: B 53 - H 90 - D 25 cm.

Hvornår kommer I med fjernvarme til mit område?
Vores tidsplan er lagt så vi starter i de områder, hvor der er størst interesse for fjernvarmen, >> Tidsplanen. Alle boligejere får også direkte besked i god tid inden vi starter i den pågældende boligejers område. OBS boligejere der er tilmeldt "Reklamer nej tak" eller "Robinsonlisten" og ikke har tilmeldt sig, vil vi desværre ikke kunne tilsende informationer!

Ultimo april 2021 forventer vi at opnå den nødvendige kommunale godkendelse af vores projekt, således at vi kan påbegynde gravearbejdet i august 2021.

Projektet forventes afsluttet i starten af 2026, med tilslutning af de sidste områder.

Kan jeg være helt sikker på at der kommer fjernvarme til mit område?

Vores projekt er helt i tråd med Haderslev Kommunes Varme- og Energiplan fra 2014 og forventes at kunne fremvise både positiv samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi, hvorfor vi forventer at få den kommunale godkendelse af projektet.

For at økonomien i udvidelsesprojektet kan hænge sammen, vil der dog være et minimumskrav til hvor mange, der skal give et bindende tilsagn til at få fjernvarme. Minimumskravet er endnu ikke endeligt fastlagt, men forventes at blive på op til 60% af boligerne i de enkelte områder (70% i Marstrup) og det er derfor vigtigt at du som boligejer tager stilling, når vi senere kontakter dig mht. en bindende tilmelding.

Skulle vi mod forventning ikke opnå minimumstilslutningen i et område, kan vi ikke garantere at et sådant område senere vil få buddet igen, da vi forventer at grundlaget for dette ikke vil blive bedre på et senere tidspunkt.

Mit gamle fyr er slidt og tæt på at bryde ned – hvad gør jeg?
Vi arbejder på en hjælpeordning, som forventes klar i 1. kvartal 2021, til boligejere med fyr som eventuelt bryder ned, inden fjernvarmen når frem. Kontakt os – så tager vi en snak om, hvad der er den bedste løsning for dig: Skal dit fyr repareres/levetidsforlænges eller er der andre muligheder?

Hvorfor sender I mig materiale om noget, der først berører mig om lang tid?
Det er vigtigt for os at vide, hvor mange der er interesserede i fjernvarmen, da det er en forudsætning for udvidelsen, at nok tilmelder sig, så vi opnår minimumstilslutningen. Derudover synes vi det er vigtigt, at de berørte områder orienteres tidligst muligt, så man fx kan træffe det bedste valg ift. boligens fremtidige opvarmningsform.

Hvad kommer der til at ske med min have, når der er gravet ud til fjernvarmen?
Når stikledningen er etableret, og vi er færdige med at installere fjernvarmen hos dig, genskaber vi din have eller indkørsel, så den ser ud som før.

Hvor længe står arbejdet på?
Vi graver på din vej i et stykke tid, men udgravningen på din grund tager ikke så lang tid. Fra arbejdet på din grund går i gang, til at du har fjernvarme, og din have er genskabt, går der ca. 4 uger.

Kan jeg selv vælge VVS-installatør og fjernvarmeunit?
Vi laver et udbud og får derigennem oprettet en liste med VVS-installatører, man som boligejer kan vælge til at få fjernet det gamle fyr og udført fjernvarmeinstallationen med de fjernvarmeunits vi tilbyder.

Ønsker man en VVS-installatør som ikke er på vores liste eller en anden type fjernvarmeunit, så er dette også muligt, men så gælder vores tilbudspriser ikke og man skal selv stå for alt, bortset fra etableringen af stikledningen. Man skal således betale for stikledning og investeringsbidrag til Haderslev Fjernvarme samt betale egen VVS-installatør for dennes arbejde og materialer, herunder fjernvarmeunitten.
Bemærk at med en sådan gør-det-selv-løsning mister man ligeledes muligheden for at få en serviceaftale på fjernvarmeunitten.