Status på interesse-tilkendegivelser pr. 25. nov. 2021

Med en flot og prisværdig indsats fra lokale ildsjæle i Marstrup, der på egen hånd har arbejdet for at skabe interesse for fjernvarme til Marstrup, er vi nu oppe på 75,2% interesserede.

Vi er dermed kommet flot i mål med vores kampagne og Marstrup forbliver dermed en del af vores udvidelsesplan.

Næste skridt for realisering af fjernvarme til Marstrup bliver indhentning af bindende aftaler, hvilket vi forventer at begynde på i slutningen af 2023/starten af 2024. Målet her er at vi medio 2024 har endeligt afklare om de krævede 70% bindende aftaler kan opnås (krav fra kommunen) og vi så i 2025 kan starte etablering af fjernvarmeledningsnettet i Marstrup.

Status på interesse-tilkendegivelser pr. 30. okt. 2021

Vi er nu oppe på 57,5% der har tilkendegivet deres uforpligtende interesse, for at få fjernvarme til Marstrup, men der er desværre stadigvæk noget vej op til de 75%, som skal vise interesse inden d. 9. december.
For at skubbe lidt på nabosnakken i Marstrup, kan man nedenfor se et kort som viser hvordan interessen fordeler sig og vi har her opdelt byen i 7 områder.
Se interessen på kort her: Marstrup-interesse

OBS! Det er den samlede interesse for hele Marstrup der skal op på minimum 75% inden 9. dec. 2021, for at Marstrup fortsat er en del af Haderslev Fjernvarmes udvidelsesprojekt.

Status på interesse-tilkendegivelser pr. 14. okt. 2021

Vi er nu oppe på 53,3% der har tilkendegivet deres interesse, hvilket desværre kun er en lille stigning siden 30. sep. og der er behov for, at flere får kikke lidt på fordelene ved at skifte til fjernvarme og med deres helt uforpligtende interessetilkendegivelse holder liv i muligheden for, at få tilbudt fjernvarme i 2025. 

Det er vigtigt at forstå, at opnår vi ikke minimum 75% interessetilkendegivelse senest d. 9. dec. 2021, vil Marstrup ikke få tilbud fjernvarme i 2025 og dvs. man dermed mister muligheden for fjernvarme til evig tid!

At skifte til fjernvarme giver helt sikkert anledning til mange bekymringer og spørgsmål, hvorfor vi nu tilbyder at komme ud og fortælle nærmere i et mindre forum. Hvis du vil lægge hus til og kan samle minimum 4 naboer, så tager vi kage med og kan helt uforpligtende fortælle om vores tilbud og svare på spørgsmål. Se mere her: Nabo-kaffe

Status på interesse-tilkendegivelser pr. 30. sep. 2021

Siden informationsmødet d. 6. sep. 201 er der kommet yderligere 27 interesserede, så vi pr. 30. sep. 2021 er oppe på 151 ejendomme, der har tilkendegivet deres interesse for at få fjernvarme i Marstrup. 

De 151 tilkendegivelser svarer 52,2% af de 289 potentielt mulige ejendomme og vi er derfor fortsat langt fra målet på 75%, der skal have tilkendegivet deres interesse senest d. 9. dec. 2021. Når vi ikke op på minimum 75% så ser bestyrelsen for Haderslev Fjernvarme sig nødsaget til, at droppe planer om fjernvarme til Marstrup.

Ud fra ovenstående håber vi der kan komme gang i snakken mellem naboer, i idrætsforeningerne eller når man mødes blandt godtfolk i Marstrup. 

Mangle rdu at tilkendegive din uforpligtende interesse, så kan du gøre det her: Klik her

Referat - Informationsmøde - Marstrup d. 6. sep. 2021

Direktør for Haderslev Fjernvarme Morten Hartmann startede mødet med, at fortælle hvem Haderslev Fjernvarme er:

Haderslev Fjernvarme blev stiftet som A.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) i marts 1958 af driftige borgere, som allerede dengang havde fokus på miljøet og ønskede en omstilling fra kakkelovne til fjernvarme. Haderslev Fjernvarme købte det gamle elværk på Gravene og herfra blev den første varme leveret i september 1959.

I starten blev fjernvarmen produceret på fuelolie, som i 80´erne blev erstattet af naturgas, men hvor en del af varmen også kom fra det kommunale affaldsforbrændingsanlæg på Fjordagervej. Affaldsforbrændingen flyttede til Marstrup (Knokbjerg) i 1993, men ophørt her i 2013 da affaldsvarmen og affaldsforbrændingen på det tidspunkt var den dyreste i Danmark.

Haderslev Fjernvarme rev det gamle affaldsforbrændingsanlæg på Knokbjerg ned og på det gamle fundament byggede man det nuværende flisfyrede anlæg. Fjernvarmen kunne dermed produceres meget billigere, til glæde for kunderne.

Haderslev Fjernvarme er som landets øvrige fjernvarmeselskaber underlagt Varmeforsyningsloven, hvilket betyder at der ikke må tjenes penge på produktion, distribution og salg af fjernvarme. Kunderne får dermed leveret fjernvarme til priser, hvor hverken aktionærer eller andre får et afkast.
Er der overskud det ene år indregnes dette i kundernes priser det efterfølgende år. Dette har gennem mange år været med til, at sikre stabile og lave priser hos Haderslev Fjernvarme.

Morten Hartmann gennemgik herefter baggrunden for at Haderslev Fjernvarme har igangsat det store udvidelsesprojekt og hvor fjernvarmen forventes at blive rullet ud.

Den kommunale godkendelse af udvidelsesprojektet hviler på betingelsen af, at projektets samfunds- og selskabsøkonomi skal være positiv for hvert af de 13 udvidelsesetaper. For 12 af etaperne skal minimumstilslutningen det første år ligge på 60% af ejendomme i det enkelte område, men pga. større afstand mellem ejendommene i Marstrup er der her krav om 70% tilslutning det første år yderligere 10% i år to og endnu yderligere 5% i år 3. 

At Marstrup skal have en højere tilslutning (70%+10%+5%) betyder at udvidelsesprojektet i Marstrup kun er betinget godkendt og dermed først får status som fjernvarmeområde når der er opnået 70% bindende tilslutning (aftaler).

Status på interessetilkendegivelser fra Marstrup:
Pr. 6. september 2021 er der hhv. 124 ejendomme, der uforpligtende har tilkendegivet interesse for fjernvarmen, og 8 ejendom der har givet bindende tilsagn til fjernvarmen. Dette svarer samlet til 45% og der er derfor lang vej til de krævede 70%, hvorfor fjernvarme til Marstrup er i risiko for ikke, at kunne blive en realitet!

Haderslev Fjernvarmes bestyrelse er fuldt bevidste om det dilemma, der ligger for bolig-/ejendomsejerne i Marstrup, hvor udsigten til at fjernvarmen først påbegyndes i Marstrup i 2025 og det at ikke alle nuværende gas-/oliefyr kan stå distancen (holde sig kørende) indtil en gang i 2025. Der vil utvivlsomt være bolig-/ejendomsejere som inden de kan skifte til fjernvarme, må investere i reparationer eller midlertidige løsninger for, at holde varme til fjernvarmen når frem til deres ejendom. Bestyrelsen for Haderslev Fjernvarme mener her ikke det er rimeligt, at bolig-/ejendomsejere skal leve ca. 4 år i uvished mht. om fjernvarme til Marstrup eventuelt ikke bliver til noget. Ud fra dette ønsker bestyrelsen, inden årets (2021) udgang, at få afklaret om det er realistisk at opnå minimumstilslutningen på 70% inden 2025.

Opfordringen til deltagerne på informationsmødet og helt generelt til alle bolig-/ejendomsejere i Marstrup er derfor, at så mange som muligt får tilkendegivet deres interesse senest d. 9. dec. 2021.

Såfremt Haderslev Fjernvarme d. 9. dec. 2021 ikke opnår minimum 75% uforpligtende interessetilkendegivelser, vil Haderslev Fjernvarme se sig nødsaget til, at opgive udvidelse af fjernvarmeområdet til Marstrup. 


Efter Morten Hartmanns præsentation var der stor spørgelyst og en generel positiv indstilling til, at fjernvarmen kommer til Marstrup.

Fra salen blev det foreslået, at kontakte ejeren af købmandsbutikken i Marstrup så der her kan reklameres for fjernvarmen og oplyses om at det er nu og de næste tre måneder, at bolig-/ejendomsejerne i Marstrup skal tilkendegive deres interesse, hvis projektet med fjernvarme til Marstrup skal kunne realiseres.

Morten Hartmann lovede at de der allerede har tilkendegivet deres interesse, vil modtage besked om, at dette er blevet registeret. Besked sendes ud på e-mail, hvor dette er muligt og alle øvrige får besked pr. brev.

Haderslev Fjernvarme vil fra 1. oktober på både Facebook-siden Marstrup City og på www.haderslev-fjernvarme.dk/marstrup hver 14. dag opdatere hvor mange der i Marstrup har tilmeldt sig med uforpligtende interessetilkendegivelser. Tilmelding kan ske her: Tilmeld

OBS! Adresser der er tilmeldt Reklamer-nej-tak eller Robinsonlisten vil ikke modtage vores informationsbreve o.l. medmindre de forinden har tilmeldt sig via ovenstående link!

Stor tak til alle 96 deltagere i informationsmødet og for den gode spørgelyst samt positive indstilling ift. fjernvarmen.

Præsentation fra informationsmødet kan downloades nedenfor.