Hvorfor vælge fjernvarme?

Der er mange grunde til at vælge fjernvarme som varmekilde i din bolig. Det er nemt, billigt - og så er det en klima- og miljøvenlig teknologi med fremtid i.

Vi leverer varmen lige til døren, står for vedligeholdelse af fjernvarmeledningen på din grund samt varmemåleren. Det er hovedsageligt vores ansvar, at du har varme i din bolig. Vores ledningsnet og produktionsanlæg er opbygget og udviklet, så vi kan forsyne med tilstrækkelig varme både sommer og vinter.

Billig varme
Fjernvarme er på årsbasis billig, sammenlignet med naturgas, elvarme og oliefyr. Den har en længere levetid og koster langt mindre i investering end f.eks. varmepumper.

Tilbud som giver økonomisk tryghed
Skifter du til fjernvarme kan du vælge at få din fjernvarmeinstallation på abonnement, hvor al fremtidig vedligeholdelse så klares af Haderslev Fjernvarme, dvs. ingen uforudsete udgifter.

En smart og fremtidssikret teknologi
Fjernvarme er et effektivt energitransportsystem, hvor varmt vand transporteres via isolerede rør fra et varmeværk til et antal bygninger i lokalområdet. Det er bedst egnet i tæt befolkede områder, da rørsystemet er dyrt at etablere. Mere end 60% af de danske hjem har fjernvarme. Hvilken som helst energikilde kan anvendes, hvilket dermed gør fjernvarmen til en fremtidssikret teknologi.

For klimaets og miljøets skyld
Vores flisfyrede anlæg betyder, at over 98% af al fjernvarmen produceret hos Haderslev Fjernvarme er CO2-neutral og kun under 2% af fjernvarmen bliver produceret på naturgas. Haderslev Fjernvarme er dermed et af de mest miljø- og klimavenlige fjernvarmeværker i Danmark.

Kunderne ejer Haderslev Fjernvarme = Ingen profit til aktionærer o.l.
Hos Haderslev Fjernvarme er det kunderne der ejer selskabet og generalforsamlingen er øverste myndighed, og denne vælger en bestyrelse bestående af syv kunder.
Vores forbruger/kundedemokrati er særdeles aktivt og velfungerende, og vi har de sidste mange år kunnet glæde os over deltagelse af ca. 500 tilfredse kunder, på vore generalforsamlinger. 

Danmarks stærkeste forbrugerbeskyttelse
Fjernvarmeselskaberne i Danmark er underlagt Varmeforsyningsloven, hvilket gør at fjernvarmekunderne kan glæde sig over en af Danmarks stærkeste lovgivninger indenfor forbrugerbeskyttelse.
Varmeforsyningsloven har bl.a. bestemmelser som kort fortalt betyder, at et fjernvarme-selskab ikke må tjene penge på deres aktiviteter eller sagt med andre ord kunderne får leveret deres fjernvarme til kostpris.


Læse mere om fjernvarme; Klik på de to grå bokse nedenfor