Priser

Varmeprisen er delt ind i flere forskellige afdelinger. Her kan du få et overblik over, hvordan de forskellige dele udgør prisen. Du kan finde yderligere forklaring på de forskellige ords betydning under prisforklaring.

Momsen af den enkelte varmerate kan først medregnes til modtagerens købemoms ved forfaldstidspunktet.


Restancer tillægges et rentetillæg på 1 % pr. påbegyndt måned.
Øvrige priser se "Tarifblad".

Ny motivationstarif: 

Bemærk at du får rabat på din varmeregning, hvis din gennemsnitlige returtemperatur, set over hele 2018, ligger under 31C°**.

Bemærk dog også at hvis din gennemsnitlige returtemperatur, set over hele 2018, ligger over 36C°*, så får du et tillæg på din varme regning.

Læs mere her: Klik her

*Kravet til returtemperaturen skærpes med 1C° pr. år frem til 2019, hvorefter kravet vil være at returtemperaturen højst må være 35C°.

** Rabat på varmeregningen som følge af god/lav returtemperatur ændres med 1C° pr. år frem til 2019, hvorefter rabat gives for en gennemsnitlig returtemperatur på under 30C°