Vi skynder os alt hvad vi kan

9. marts 2022

De stigende gaspriser og de stigende elpriser, og ønsket om at blive uafhængig af Rusland, har vi mærket på antallet af henvendelser af fremtidige forbrugere, der ønsker fjernvarme.

Vi ønsker selvfølgelig at levere fjernvarme til alle vores udvidelsesområder hurtigst muligt – det vil være godt både for at mindske forbruget af gas og for økonomien i projektet.

Vores største udfordring er, at det er en kompleks og tidskrævende opgave at lægge fjernvarmerør ned. Det kan bedst sammenlignes med at skulle etablere kloakledninger eller vandforsyning, men kan ikke sammenlignes med hverken etablering af elkabler, fiberkabler eller tilsvarende.

Vi har lagt en tidsplan, som vi løbende opdaterer https://www.haderslev-fjernvarme.dk/udvidelsesplan/tidsplan/

Vi er lige nu ved at detailplanlægge område 3 og 4. Dvs. Gl. Christiansfeldvej, Højgårdvej, Digterkvarteret og det nærliggende område, Favrdalen, Fårehave, Vesterrisområdet og hele Starup.

Alene planlægningen af så store områder, tager tid. Men vi har netop indgået aftale med Munck Forsyningsledninger A/S, der også er entreprenør i vores første udvidelsesområder. I samarbejde med dem, og deres store erfaring med fjernvarme, arbejder vi på at forcere tidsplanen – ud fra det muliges kunst.

Så vi håber alle vil slå lidt koldt vand i blodet, og vente på at vi kommer med den gode grønne fjernvarme, der er en god langsigtet beslutning, hvor man ikke bliver bundet af store faste investeringer og dertilhørende vedligeholdelsesomkostninger, men i stedet får en billig og nem varme.

Så snart vi har et overblik over tidsplanen, vil vi melde yderligere ud på vores side med tidsplanen.