Udsigt til mindre prisstigning for 2019

26. november 2018

Haderslev Fjernvarme regner pt. på budgettet for 2019 og hvordan det manglende grundbeløb på ca. 6 mio. kr. kan dækkes ind bedst muligt. 

Da rammerne for en ny regulering af fjernvarmesektoren, med ændrede regnskabs- og afskrivningsregler, endnu ikke er meldt endeligt ud fra Forsyningstilsynet, stiles der efter, i budget 2019, ikke at lave de store ændringer i Haderslev Fjernvarmes regnskabs- og afskrivningspraksis, hvilket dog ser ud til så, at ville medfører en mindre prisstigning på fjernvarmen for 2019. 

Umiddelbart forventes der en prisstigning på selve varmeprisen (Kr./MWh) på mellem 6 – 9%, hvilket for en standardhus med et varmeforbrug på 18,1 MWh, vil give en stigning på mellem 450 – 690 kr. for hele år 2019. 

Prisudvikling

År

Varmepris (Kr./MWh)

2014

537,50

2015

462,50

2016

462,50

2017

425,00

2018 

(aconto-pris)

425,00

2019

(forventet pris)

450,00 - 463,25


Prisen på fjernvarme i Haderslev vil, på trods af en mindre prisstigning, fortsat være attraktiv, da man med et standardhus (forbrug på 18,1 MWh), der opvarmes med naturgas, vil spare ca. kr. 6.140 om året.

Bestyrelsen fastlægger først endeligt varmeprisen for 2019 på årets sidste bestyrelsesmøde d. 20. dec. 2018.