Uændrede priser for 2022

17. december 2021

Bestyrelsen for Haderslev Fjernvarme har d. 16. dec. 2021 godkendt budgettet for 2022 og her samtidig godkendt at fastholde priserne på samme niveau som for 2021.

Dette betyder at der ikke er budgetteret med prisstigninger i 2022.