Genvalg og nyvalg på generalforsamlingen

1. maj 2019

På årets generalforsamling der blev afholdt på Hotel Harmonien mandag d. 29. april, var der genvalg til alle de tre bestyrelsesmedlemmer der var på valg, hvilket var Søren Knudsen, Erik Knutzen og Michael Mouritzen.

Ved valget til de to suppleantposter var der genvalg til Lars Blunck og nyvalg til Mette Bindeballe Hedegaard, hvor Mette med flest stemmer blev 1. suppleant.

Se referatet fra generalforsamlingen samt bestyrelsens beretning under "Om os" - "Generalforsamling" eller klik her