Formandsskifte med årsskiftet

5. januar 2020

Pressemeddelelse

Haderslev Fjernvarme har per 1. januar 2020 foretaget følgende ændringer i bestyrelsen.
Tidligere næstformand i bestyrelsen, Søren Knudsen, overtager posten som formand for bestyrelsen. Sabine Sandkamm overtager posten som næstformand for bestyrelsen.

Tidligere formand Birger Rosager fortsætter som menigt bestyrelsesmedlem i bestyrelsen frem til næste generalforsamling.

Baggrunden for ændringen er tidligere formand Birger Rosagers ønske om at udtræde af bestyrelsen ved næste generalforsamling.

Afgående formand Birger Rosager udtaler:
”Efter mere end 10 år som formand for bestyrelsen i Haderslev fjernvarme er det tid til fornyelse på posten. Samtidigt har jeg grundet mit primære arbejde, der involvere en del rejseaktivitet haft stadigt mere svært ved, at få enderne til at mødes rent arbejdsmæssigt. Jeg har derfor valgt at sige stop medens tid er. Jeg mener at Haderslev fjernvarme, medarbejdere og forbrugere har krav på at formanden kan yde en 100 procents indsats for vores fælles selskab, til alles bedste.

Haderslev Fjernvarme har i de sidste mange år gennemgået en forrygende udvikling, med en omstilling fra naturgas og affaldsvarme, til grøn biomasse baseret varme. Det har været med til at gøre Haderslev kommune meget grønnere og samtidigt reduceret varmeudgifterne for fjernvarmens kunder.

Samtidigt er jeg også stolt af den udvikling selskabet har gennemgået på andre områder, fra at være en lidt gammeldags topstyret virksomhed, til at være en virksomhed hvor åbenhed, tillid og medarbejderinddragelse er nøgleord.

Derfor er tiden rigtig for mig til at udtræde af bestyrelsen ved næste generalforsamling.
I bestyrelsen har vi aftalt at lave skiftet på nuværende tidspunkt, for at den nye formand Søren Knudsen kan overtage formandsrollen i god ro og orden og stadig i en periode trække på den viden jeg har samlet over de sidste 10 år”

Den nye formand Søren Knudsen udtaler:
”Det er altid trist når en god kollega vælger at stoppe, men vi har i bestyrelsen fuld forståelse for Birger Rosagers ønske.
Jeg har været medlem af Haderslev fjernvarmes bestyrelse i 11 år heraf cirka 10 år som næstformand, så jeg føler mig godt rustet til at overtage posten.
Med Sabine Sandkamm får jeg også en meget kompetent næstforkvinde, som har været en del af bestyrelsen siden 2011. Derudover har vi en utroligt engageret og kompetent bestyrelse. Så alt peger i den rigtige retning.
Med den forestående grønne omstilling er jeg sikker på at vi i Haderslev fjernvarme får nok at se til i de kommende år, så det er vigtigt at selskabet fortsætter den gode udvikling fremover”.