Hvorfor vælge fjernvarme?

Der er mange grunde til at vælge fjernvarme som varmekilde i din bolig. Det er nemt, billigt - og så er det en miljøvenlig teknologi med fremtid i.

Vi leverer varmen lige til døren, står for vedligeholdelse af fjernvarmeledningen på din grund samt varmemåleren. Det er hovedsageligt vores ansvar, at du har varme i din bolig. Vores ledningsnet og produktionsanlæg er opbygget og udviklet, så vi kan forsyne med tilstrækkelig varme både sommer og vinter.

Billig varme
Fjernvarme er på årsbasis, billig sammenlignet med naturgas, elvarme og oliefyr. Den har en længere levetid og en lavere investeringsbetaling end f.eks. jordvarmeanlæg.

En smart og fremtidssikret teknologi
Fjernvarme er et effektivt energitransportsystem, hvor varmt vand transporteres via isolerede rør fra et varmeværk til et antal bygninger i lokalområdet. Det er bedst egnet i tæt befolkede områder, da rørsystemet er dyrt at etablere. Mere end 60 % af de danske hjem har fjernvarme. Hvilken som helst energikilde kan anvendes, hvilket dermed gør fjernvarmen til en fremtidssikret teknologi.

For miljøets skyld
Det nye flisfyrede anlæg på Knokbjerg ved Marstrup, som gik i drift i 2015, medførte at over 90% af al fjernvarme produceret hos Haderslev Fjernvarme er CO2-neutral og kun under 10% af varme bliver produceret på naturgas. Haderslev Fjernvarme er dermed et af de mest miljørigtige fjernvarmeværker i Danmark.