Diehl Metering, som er Haderslev Fjernvarmes leverandør af fjernvarmemålere, har desværre måtte konstatere, at nogle ældre fjernvarmemålere kan have fået monteret en forkert O-ring. Problemet med O-ringen er at enkelte af disse kan være lavet i et forkert materiale, som får O-ringen til langsomt, at forvitre og måleren kan derfor begynde at dryppe langsomt.

Haderslev Fjernvarme ser med dybeste alvor på dette problem, og vælger derfor at udskifte alle de målere som er i risikozonen for, at have monteret en forkert O-ring.

Vi anbefaler at alle fjernvarmekunder kontrollerer deres fjernvarmemåler og ser om denne er begyndt at dryppe. Skulle man have en dryppende måler kan man kontakte Haderslev Fjernvarme, som så kommer og får måleren skiftet. Book nemt en tid til målerskifte her; Bestil besøg for skifte af utæt måler

Hvis du har en utæt fjernvarmemåler så kan utætheden se sådan ud:

Der er ca. 2.700 målere som er i risiko for at have en forkert O-ring, der kan blive utæt, og idet vi ikke kan angive præcist hvilke målere, der har en forkert O-ring, vælger Haderslev Fjernvarme at udskifte samtlige 2.700 målere.

Målere med forkerte O-ringe vurderes ikke at kunne give pludseligt opståede stor udstrømning af fjernvarmevand, men alene let dryp fra måleren, som dog også er vigtigt at få stoppet hurtigt. Selv let dryppen kan give skader på boligen og inventar, hvis dette står på gennem længere tid. Vi anbefaler derfor alle kunder at kontrollere deres måler løbende.

Idet PROVAS står overfor at skulle skifte vandmålere i hele Haderslev by, ser Haderslev Fjernvarme det som oplagt kun at genere borgerne én gang, altså at skifte både fjernvarmemåleren og vandmåleren ved et og samme besøg.

PROVAS forventes at være klar til udskiftning af vandmålere i oktober 2018, hvilket Haderslev Fjernvarme har valgt at afvente, selvom vi gerne vil i gang hurtigst muligt.

Ingen kunder skal dog føle sig utrygge ved først, at målerudskiftningen først igangsættes til efteråret, men kan bare kontakte Haderslev Fjernvarme. Vi ser så på om den pågældende måler er blandt de 2.700 der skal skiftes og er dette tilfældet, så laver vi en aftale om en hurtigere udskiftning.

De 2.700 målere der skal skiftes vil samtidig få monteret lækovervågning, så lidt større utætheder på kundernes skjulte fjernvarmerør kan blive fundet hurtigere og dermed spare kunderne for store skader på bygninger.

Haderslev Fjernvarme har i alt 4.229 målere, så det er ikke alle målere der skal skiftes. De målere som ikke skal skiftes, vil få monteret lækovervågning på et senere tidspunkt, lidt afhængigt af alderen på måleren.

Haderslev Fjernvarme dækker alle omkostningerne til udskiftning af målerne og montering af lækovervågning.