Priser

Priserne er inddelt i flere forskellige kategorier som angivet nedenfor.

         

Pr. MWh varmeenergi                                                         kr.       445,00         ( 356,00)

Effektbetaling, årligt pr. m2 BBR (indtil 650 m2)              kr.         12,50           ( 10,00)

Administrationsbidrag*, årligt pr. inst. måler                   kr.       750,00         ( 600,00)

Priser angivet i parentes () er ekskl. moms

 

Se det fulde tarifblad her: Tarifblad

 

Du kan finde yderligere forklaring på de forskellige ords betydning under  prisforklaring.

*Abonnement har pr. 1. jan. 2021 skifte navn til: Administrationsbidrag 

 

Momsen af den enkelte varmerate kan først medregnes til modtagerens købemoms ved forfaldstidspunktet.


Restancer tillægges et rentetillæg på 1 % pr. påbegyndt måned.

 

Motivationstarif: 

Bemærk at du får rabat på din varmeregning, hvis din gennemsnitlige returtemperatur, set over hele året, ligger under 30C°.

Bemærk dog også at hvis din gennemsnitlige returtemperatur, set over hele året, ligger over 35C°, så får du et tillæg på din varme regning.

Læs mere her: Klik her