Priser

Priserne er inddelt i flere forskellige kategorier som angivet nedenfor.

         

Pr. MWh varmeenergi (1. sep. - 31. dec. 2022)               kr.       500,00         ( 400,00)

Pr. MWh varmeenergi (1. jan. - 31. aug. 2022)                kr.       445,00         ( 356,00)

Effektbetaling, årligt pr. m2 BBR (indtil 650 m2)              kr.         12,50           ( 10,00)

Administrationsbidrag*, årligt pr. inst. måler                   kr.       750,00         ( 600,00)

Priser angivet i parentes () er ekskl. moms

 

Se det fulde tarifblad her: Tarifblad

Priserne gældende fra 1. januar 2023:

 

Pr. MWh varmeenergi (fra 1. jan. 2023)                          kr.       960,00         ( 768,00)

Effektbetaling, årligt pr. m2 BBR (indtil 650 m2)              kr.         13,75           ( 11,00)

Administrationsbidrag*, årligt pr. inst. måler                   kr.       825,00         ( 660,00)

Priser angivet i parentes () er ekskl. moms

 

Et samlet tarifblad pr. 1. januar 2023 offentliggøres i december 2022.

Indefrysningsordning

Den nye indefrysningsordning omfatter de fjernvarmeselskaber, der har en budgetteret samlet varmepris for et standardhus der overstiger 1,44 kr.pr kWh (inkl. moms) svarende til en årlig udgift, der overstiger 26.000 kr. 

Hos Haderslev Fjernvarme vil den gennemsnitlige pris for et standardhus, pr. 1. jan. 2023, ligge på 19.988,50 kr. (1,10 kr. Pr. KWh) hvilket medfører, at Haderslev Fjernvarme ikke er omfattet denne ordning.

Det betyder at selvom dit samlet varmeforbrug overstiger en pris på 26.000 kr. har du ikke mulighed for at gøre brug af denne ordning.


Ordforklaring ift. tarifferne

Du kan finde yderligere forklaring på de forskellige ords betydning under  prisforklaring.

 

Momsen af den enkelte varmerate kan først medregnes til modtagerens købemoms ved forfaldstidspunktet.


Restancer tillægges et rentetillæg på Nationalbankens udlånsrente + 8 %.

 

Motivationstarif: 

Bemærk at du får rabat på din varmeregning, hvis din gennemsnitlige returtemperatur, set over hele året, ligger under 30C°.

Bemærk dog også at hvis din gennemsnitlige returtemperatur, set over hele året, ligger over 35C°, så får du et tillæg på din varme regning.

Læs mere her: Klik her