Aconto-rater / Regnskabsår

I forbindelse med generalforsamlingen i september/oktober 2011, blev der vedtaget nye vedtægter for Haderslev Fjernvarme og samtidigt godkendt et forslag om omlægning af regnskabsåret så det følger kalenderåret pr. 1. jan. 2013.

 • Pr. 1. januar 2013 følger regnskabsperioden kalenderåret og løber derfor fra 1. januar til 31. december.
 • Antallet af aconto-rater reduceres til 6 aconto-rater pr. år, som fordeler sig således:
  • 1. rate forfalder 1. februar sammen med årsopgørelsen, hvor evt. overskud modregnes.
  • 2. rate forfalder 1. april.
  • 3. rate forfalder 1. juni.
  • 4. rate forfalder 1. august.
  • 5. rate forfalder 1. oktober.
  • 6. rate forfalder 1. december.

OBS! Størrelsen af de enkelte aconto-rater vil være højere end tidligere hvor antallet af aconto-rater var 10 pr. år mod den nye ordning med 6 aconto-rater pr. år, fra 1. januar 2013!