Bliv kunde

Icon

Kom ind i varmen - bliv kunde ved HF

Der er mange penge at spare ved at skifte dit oliefyr ud med fjernvarme.

Der er masser af fordele ved at skifte din nuværende varmekilde ud med fjernvarme. Det er nemmere, mere miljøvenligt, og du sparer mellem 35 og 50 % ved at skifte fra oliefyr til fjernvarme. Det betyder, at din investering kan tjenes hjem på ca. 6 år.

Download et regneark som i grove træk kan beregne den årlige besparelse ved skift fra oliefyr eller elvarme til fjernvarme. Se under "Excel beregning" nedenfor.

Du vil sikkert blive positivt overrasket og du er selvfølgelig velkommen til at kontakt os for at få et tilbud på at få lagt fjernvarme ind.


 

 

Skrot oliefyret og skift til fjernvarme

Ved skifte fra oliefyr til fjernvarme udløses en engangs-energibesparelse som som kan sælges og give et tilskud til skiftet til fjernvarme.

I 2017 kan der fortsat opnås håndværkerfradrag samt et energisparetilskud når der skiftes fra oliefyr eller el-varme til fjernvarme.

Se mere om energisparetilskuddet her http://www.energispareguiden.dk/

 

Se vores forsyningsområde nedenfor

Hent fil (333 Kb)
Haderslev Fjernvarmes forsyningsområde

Oliefyr kontra Fjernvarme

Hent fil (36 Kb)
Excel beregning
Beregn hvor meget du kan spare ved at skifte fra oliefyr til fjernvarme

Fjernvarme kontra andre varmekilder

Fjernvarme er generelt den billigste opvarmningsform hvilket du kan læse mere om ved at klikke på nedenstående link:

Fjernvarme information

Her finder du også megen anden information om fjernvarme.

Fra naturgas til fjenvarme

Haderslev Fjernvarme har igennem de senere år arbejdet for en udvidelse af forsyningsområdet, så gasområderne i Haderslev by, Starup og Marstrup kunne tilbydes fjernvarme inden år 2025.

Senest har vi undersøgt interessen for fjernvarme i den sydlige del af Haderslev, hvilket har afdækket at interessen for fjernvarme ikke er stor nok til, at tilbud om fjernvarme til dette område kan realiseres.

Den manglende interesse skyldes bl.a., at Dansk Gas Distribution (ejeren af gasnettet i Danmark) skal have både en kompensation på ca. kr. 6.700 samt betaling for afbrydelse af gasstikledning m.m. på ca. kr. 3.200.
 

Som reglerne er pt. bortfalder kompensationsbetalingen, til Dansk Gas Distribution, pr. 1. jan. 2021, hvor Haderslev Fjernvarmes bestyrelse har besluttet at afvente dette og at større udvidelse af forsyningsområdet midlertidigt sættes i bero.

 

Selve processen med en udvidelse af forsyningsområdet er en længere proces, alle de nedenstående forudsætninger skal være opfyldte:

  • Projektering af udvidelsen, hvor ny varmeproduktionskapacitet også indgår
  • Udarbejdelse af projektforslag for udvidelsen af forsyningsområdet
  • Positiv selskabsøkonomi (det skal som minimum være til neutralt for de eksisterende kunder at udvide forsyningsområdet)
  • Positiv samfundsøkonomiske beregninger i projektforslag for en udvidelse af forsyningsområdet (krav for at godkendelse kan gives af kommunen)
  • Positiv brugerøkonomi (det skal være økonomisk attraktivt at skifte til fjernvarme for de der pt. har gas- eller oliefyr)
  • Kommunal godkendelse af projektforslaget for udvidelse af forsyningsområdet
  • At Dansk Gas Distribution ikke påklager kommunens godkendelse af projektforslaget

Haderslev Fjernvarme vil inden 2021 lave nødvendige forberedelser for en udvidelse af forsyningsområdet, så en udvidelse af dette kommer bedst og hurtigst muligt fra start.

Følg med på vores hjemmeside, hvor vi vil opdatere dette afsnit såfremt forholdene ændrer sig eller når der mere præcist fastlægges, hvor en udvidelse af forsyningsområdet starter.

Hvilke omkostninger løber der på

Hent fil (216 Kb)
Se hvilke omkostninger der indgår i et skifte fra naturgas til fjernvarme