Bestemmelser

Icon

Ændring af Bestemmelser pr. 1. marts 2018

Haderslev Fjernvarme ændrer i både Almindelige Bestemmelser samt Tekniske Bestemmelser fra  1. marts 2018.

Læs mere via nedenstående link

Målsætning for service og administration

Hos Haderslev Fjernvarme ønsker vi at være helt tæt på vores forbrugere, og da fleste af vore forbrugere er vores ejere, bestræber vi os helt naturligt på at yde den bedst mulige service.

Læs mere om vore målsætning for service og administration nedenfor:

Leverings- og tekniske bestemmelser

I vores leveringsbestemmelser finder du alt, hvad der er nødvendigt at vide om de gældende leveringsforhold for Haderslev Fjernvarme.

I vores tekniske bestemmelser finder du alt omkring opbygning af fjernvarmeinstallationer.

Tilslutningsdiagrammer viser hvordan fjernvarmeanlæg skal være opbygget.

Leveringsbestemmelser

Hent fil (288 Kb)

Beregning af fjernvarmeforbrug

Ved evt. fejl på fjernvarmemålere bliver varmeforbruget vurderet iht. nærværende Dansk Fjernvarmes vejledning
Hent fil (1185 Kb)
Beregning af fjernvarmeforbrug

Tekniske bestemmelser

Hent fil (305 Kb)
Indeholder regler og krav til installationernes opbygning

Tilslutningsdiagrammer

Hent fil (1055 Kb)
Ved etablering eller renovering af fjernvarmeanlæg (fjernvarmeinstallationer) skal installationen opbygges iht. de tilslutningsdiagrammer som kan hentes på nedenstående ved at klikke på nedenstående "Hent fil"

Klagevejledning

Selvom Haderslev Fjernvarme bestræber sig på at yde den bedste service, kan der opstå sager hvor man som forbruger ikke er tilfreds med en konkret sagsbehandling. Ønsker man at klage bedes man, i sådanne tilfælde, venligst følge nedenstående klagevejledning.

Klagevejledning:

Hvis du har klaget til dit fjernvarmeselskab, og du ikke er tilfreds med svaret/afgørelsen, som fjernvarmeselskabet træffer, skal du sikre dig, at du som minimum har fjernvarmeselskabets afgørelse på skrift, fx i en e-mail eller i et brev.

Fjernvarmeselskabets afgørelse om ikke at give dig medhold - eller kun vil give dig delvis medhold -  kan indbringes som en civilretlig tvist ved Ankenævnet på Energiområdet.

Ankenævnet på Energiområdet

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.:  4171 5000
post@energianke.dk

Du kan læse mere om klagesager på ankenævnets hjemmeside: www.energianke.dk

På hjemmesiden www.forbrug.dk kan du indgive en klage online via dette link: https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStarAt.aspx

(Vælg: ”energi” og følg instruktionen).

Det koster et klagegebyr på 160 kr. at få en sag behandlet. Hvis forbrugeren får medhold i klagen, får forbrugeren gebyret tilbagebetalt.

Der er ingen klagefrist, men du bør dog ikke vente for længe med at sende klagen til Ankenævnet på Energiområdet.

Vær opmærksom på at Energitilsynet og Energiankenævnet også er klageinstanser for mere generelle spørgsmål på fjernvarmeområdet: Du finder oplysningerne om klagemulighederne på www.energitilsynet.dk og www.enk.dk

 

Klager over over generelle forhold efter varmeforsyningsloven og regler udstedt i medfør af loven, f.eks. klager over priser og takster, vilkår mv. kan indbringes overfor:

Energitilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 4171 5400
www.energitilsynet.dk
post@energitilsynet.dk

Afgørelser truffet af Energitilsynet kan indbringes for:

Energiklagenævnet
Frederiksborggade 15
1360 København K
Tlf.: 3395 5785
www.ekn.dk
ekn@ekn.dk

Besøgsadresse:
Energiklagenævnet
Linnésgade 18, 3. sal
1360 København K


Har du bopæl i et andet EU-land

EU-kommissionens online klageportal kan anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her:

http://www.ec.europa.eu/odr

Ved indgivelse af en klage skal du angive fjernvarmeselskabets email-adresse, som er: info@haderslev-fjernvarme.dk